EuropassNa evropské úrovni se v poslední době objevily dva velmi užitečné nové nástroje, které přispějí k větší transparentnosti kvalifikací a snadnější zaměstnatelnosti v rámci Evropské unie. Europass je soubor dokumentů pro lepší srozumitelnost kvalifikací a kompetencí, Youth-Pass je pak obdobná iniciativa zaměřená přímo na mladé lidi. Co mohou tyto nástroje přinést mládežnickým organizacím?

  Už rok a půl jsme členy Evropské unie a řada našich občanů již využila volného pohybu pracovní síly v rámci EU a vycestovala za prací do zahraničí. Kromě různých administrativních opatření a přechodných lhůt, které by snad měly co nejdříve zmizet, existuje ještě jedna překážka – netransparentnost kvalifikací. Představte si, že vystudujete osmileté gymnázium, průmyslovku či třeba Fakultu humanitních studií Karlovy univerzity a poté se ucházíte o zaměstnání třeba ve Francii. Jenže ve Francii mají jiný vzdělávací systém a žádné průmyslovky tam neznají. Jak jim vysvětlíte, co že to máte za školu? Nyní už jednoduše, využijete tzv. Europassu.

  Europass je soubor pěti dokumentů, který zpřehledňuje různé druhy kvalifikací v rámci Evropské unie. Nejde o to sjednotit různé vzdělávací systémy a získání kvalifikací v rámci EU. Jde o to zachovat mezinárodní různorodost a přitom srozumitelně vysvětlit jakého vzdělání či kvalifikace jsem dosáhnul. Mezi oněch pět dokumentů patří:

  • Životopis – jednotný formulář pro životopis, dostupný ve všech jazycích EU, poskytuje vodítko pro sepsání životopisu se všemi důležitými prvky;
  • Jazykové portfolio – informace o jazykových znalostech, o zkušenostech s různými jazyky, o získaných certifikátech či zkouškách či pro přiložení vlastních ukázkových prací v cizích jazycích, doporučuje se vyplnit v angličtině, francouzštině či němčině;
  • Mobilita – zachycuje různé studijní stáže, studijní pobyty v zahraničí či jiné mobilitní projekty (např. Evropská dobrovolná služba);
  • Dodatek k osvědčení – doklad připojený k výučními listu, maturitními vysvědčení apod., vysvětluje dosažené vzdělání a kvalifikace či kompetence díky němu získané;
  • Dodatek k diplomu – doklad připojený k vysokoškolskému diplomu, vysvětluje obsah VŠ studia;

  Pro mládežnická sdružení, která organizují různé mezinárodní aktivity, může být zajímavý především dokument Mobilita. Vyplňují ho společně vysílající a hostitelská organizace daného mobilitního projektu. Může být využit např. pro dobrovolníky vyjíždějící do zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby (program Mládež, www.youth.cz), ale i pro jiné mobilitní projekty, stáže, školení.

  Europass je poměrně novým nástrojem a je možné, že se do budoucna jeho struktura ještě změní. V České republice se o něj „stará“ Národní ústav odborného vzdělávání a detailnější informace o něm najdete na adrese www.europass.cz.

  Pro mládežnická sdružení však může být zajímavější tzv. Youth-Pass, podobný nástroj určený mladým lidem a pracovníkům s mládeží. Youth-Pass je zatím teprve ve fázi přípravy, pracuje na něm SALTO, evropské školící centrum pro program Mládež. Youth-Pass by měl zachycovat všechny zkušenosti získané během různých akcí v rámci programu Mládež (výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba, mládežnické iniciativy, školení, semináře, apod.).

  Youth-Pass by mohl být rozhodně zajímavým nástrojem, který by přispěl k lepší zaměstnatelnosti mladých lidí a k většímu uznání přínosu neformálního vzdělávání. SALTO slibuje připravit Youth-Pass během roku 2006, takže bude zřejmě hotový až pro novou verzi programu Mládež od roku 2007. Více informací o něm se můžete dočíst na adrese http://www.salto-youth.net/youthpass/.