Národní institut dětí a mládeže Titulek v krátkosti shrnuje náplň semináře spolupracovníků a partnerů Národního institutu dětí a mládeže (do 30. června 2005 jsme jej znali pod názvem IDM). V Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze rokovali 1. února 2006 pracovníci NIDM se zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajskými úředníky, zástupci NNO, středisek volného času, školních klubů a školních družin.

  Pracovníci jednotlivých oddělení NIDM představili svou činnost. Tak například vedoucí oddělení volného času Jiřina Bartáková připomněla, že v České republice existuje na 300 středisek volného času, a kromě školních družin vzniklo i řada školních klubů. Ludvík Starosta nechal přítomné nahlédnout do „kuchyně“ Talentcentra, které se ročně podílí na přípravě 15 předmětových olympiád a spolupracuje na téměř 150 soutěžích, každoročně vyhlašovaných ministerstvem školství. Jan Vodička, další zástupce Talencentra, představil projekt pro nadané žáky, které zajímá fyzika a chemie – Talnet (www.talnet.cz). Helena Klimešová z prachatického Centra ekologické výchovy Dřípatka připomněla, že díky úsilí pana učitele Aleše Záveského (1926 – 1995), jednoho ze zakladatelů českého pojetí ekopedagogiky, patří prachatická školní přírodní rezervace (vznikla v roce 1967), k nejstarším školním „přírodním učebnám“ ve světě. Michaela Tužilová představila oddělení zahraniční spolupráce. Markéta Adámková seznámila přítomné s Českou národní agenturou, která je v České republice pověřena realizací a koordinací výchovně vzdělávacího programu EU – Mládež. Dozvěděli jsme se také o práci evropské informační sítě Eurodesk, která působí ve 30 zemích Evropy. Mladým lidem a pracovníkům s mládeží umožňuje přístup k evropským informacím. Oddělení koncepčně analytické a výzkumné představila jeho vedoucí, Jitka Sigmundová. Jedním z praktických výstupů tohoto oddělení je Národní registr výzkumů o dětech a mládežiwww.vyzkum-mladez.cz. Představena byla krátce také činnost Informačního centra pro mládež – ICN.

  A takhle jsme lepíkovali... A pak už se organizátoři snažili rozhýbat nejen těla, ale především mysl přítomných. A to bez ohledu na to, zda přijeli „jen“ z kraje, či přímo z ministerstva. Společnými silami jsme tedy formulovali silné či slabé stránky dosavadní spolupráce s NIDM a definovali příležitosti, kde by bylo možné spolupráci prohloubit (podrobnosti prozradí fotografie u článku, která se vám po kliknutí zvětší). A pak jsme „lepíkovali“. Tedy umisťovali své barevné samolepky k těm formulacím, které nás nejvíce oslovily. Po krátkém vyhodnocení bylo jasno kdo a z jakého sektoru čemu dává přednost. Samolepky jsme totiž dostali právě podle toho, kterou skupinu spolupracovníků či partnerů NIDM jsme představovali. Nejvíc byli zastoupeni pracovníci SVČ a tudíž nejen jejich „lepíky“, ale i názory ve výsledném součtu převažovaly. Ale snažili jsme se, aby byl slyšet i hlas malého ostrůvku NNO, za které byly přítomny např. ze sdružení Duha Hanka Konopiská a Jana Votavová; Marie Světničková z Asociace křesťanských sdružení mládeže či já za Klub Domino, Dětskou tiskovou agenturu.

  V závěru ředitel NIDM Jiří Veverka zdůraznil myšlenku, která se nevztahuje pouze k tomuto semináři: „Otevíráme se všem, kteří mají zájem spolupracovat.“ Za většinu přítomných shrnul rokování ředitel odboru mládeže MŠMT Jaroslav Tuček: „Dnešní den nepovažuji za ztrátu času.“

  Silné a slabé stránky spolupráce s NIDM. Témata byla sepsána, preference určeny. Pro začátek zlepšení spolupráce NIDM s jeho spolupracovníky a partnery to je jistě dobrý krok. Teď už bude záležet na tom, zda a jaké budou následovat kroky další. Ne náhodou zazněly v kuloárech obavy, zda si CVČ s neziskovkami či například knihovnami nejsou příliš velkou konkurencí. Domnívám se, že budeme-li se o děti „prát“, pak si konkurencí budeme. Dokážeme-li se lépe vzájemně poznat a spolupracovat (jak je toho dokladem např. Bambiriáda či CVVZ), pak máme šanci poskočit o mílový krok dopředu. A je jedno, zda práce s dětmi je naším povoláním či koníčkem. Důležité je, jak k ní přistupujeme a co dětem nabízíme. Vždyť v paletě možností využívání volného času má ve srovnání ze zahraničním Česká republika stále vynikající postavení. Važme si toho.

  Fotoalbum ze semináře si můžete prohlédnout ZDE.


  NIDM
  Na základě Příkazu ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 14/2004 ze dne 19. listopadu 2004 byla zahájena transformace Institutu dětí a mládeže MŠMT Praha, Institutu zájmového vzdělávání MŠMT Hořovice a Střediska vzdělávání, informací a služeb MŠMT. Transformace byla prováděna do 30. června 2005 a jejím výsledkem je jediná přímo řízená organizace – Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

  Autor