Vážení přátelé,

  francouzské Ministerstvo mládeže, sportu a spolkového života nabízí vybranému zástupci mládeže ČR příležitost zúčastnit se filmového festivalu v Cannes. Porota složená z mladých lidí udělí vybraným filmům Cenu mládeže a přispěje tím ke zvýšení aktivní účasti mladých lidí na tomto světoznámém festivalu.

  Účastníci setrvají v Cannes od neděle 21. května před 18.00 (příjezd) do neděle 28. května 2006 (odjezd). Členové mládežnické poroty zůstanou v Cannes od úterý 16. května před 14.00 do pondělí 29. května 2006. Na festival vysílá svého zástupce každá z 25 zemí EU.

  Vybraný účastník obdrží akreditaci, bude se tedy moci zúčastnit na oficiálním výběru i paralelních výběrových zasedáních. Rovněž se bude moci podílet na řadě workshopů a akcí pořádaných francouzským ministerstvem v rámci programu „Profesionální setkání“.

  Kandidáti na účast na festivalu musí splňovat následující podmínky:

  • být aktivní na v oblasti zvuku a obrazu, audiovizuálních médií a multimédií,
  • věk 18 – 25 let (dne 31. 3. 2006),
  • plynně ovládat francouzštinu,
  • zaslat přihlášku ve francouzštině obsahující:
   • informační list (poslední stránka v přiloženém dokumentu),
   • podrobný životopis,
   • 4 pasové fotografie (pro vystavení akreditace; pokud možno, i digitální).

  Přihlášky zasílejte poštou na adresu Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 (a nejlépe též i elektronicky na adresu crdmintr@adam.cz), nejpozději do 10. března 2006. ČRDM předá přihlášky Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které je posléze zašle francouzskému ministerstvu. Podrobný program a další informace zašle francouzské ministerstvo účastníkům po obdržení přihlášek.

  Francouzské ministerstvo uhradí účastníkům ubytování a stravu, náklady na dopravu nesou účastníci. Podrobnější informace a kontakt na francouzské ministerstvo naleznete v přiloženém dokumentu.

  S pozdravem,

  ČRDM