Archa číslo 3, 2006„Dítě má právo být a zůstat šťastné,“ píše Marie Molková ve svém úvodníku Neléčená slepota. A pokračuje: „Pokud se včas zbavíme své slepoty vůči našim dětem a sundáme si šátek z očí, nebudou ony muset nosit pouta nespokojeného dětství.“ Děti, mladiství a právní prostředí – tímto námětem se obsáhleji zabývá třetí číslo letošního ročníku tištěného zpravodaje ČRDM „Archa“. Vzhledem k danému tématu z jeho obsahu občas vykouknou paragrafy. Třeba když se s ředitelkou Kanceláře ČRDM Michaelou Přílepkovou vypravíme na seminář, který Rada připravila k návrhu novely Občanského zákoníku. Nový občanský zákoník – pozor, třaskavina, varuje čtenáře titulek jejího článku.

  „Trojka“ Archy připomene i problematiku možného snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, a to textem člena Výkonného výboru Pionýra Lee Loudy. (Jiné členské sdružení ČRDM ani Rada jako taková své stanovisko k této otázce neformulovaly.) Jak možná víte, Senát v únoru návrh novely trestního zákona, obsahující mj. i zmíněnou klauzuli, zamítl. Nový trestní zákoník, vetovaný Senátem, pak v březnu smetla ze stolu Poslanecká sněmovna, a tak se k zákonu politici vrátí až po volbách.

  „Máme zájem na tom, aby děti měly báječný svět a aby se co nejméně setkávaly s kriminalitou, nebo dokonce aby se co nejméně na ní samy podílely,“ použil ministr vnitra František Bublan na tiskové konferenci motta letošního ročníku Bambiriády BÁJečNÝ DĚTSKÝ SVĚT. Setkání s novináři, věnované této akci – a prevenci dětské kriminality obecně – uspořádalo vnitro společně s ČRDM. Zazněly na něm údaje dokládající výrazný pokles dětské kriminality i slova o zájmu ministerstva na pokračování příznivého trendu. Podle ministra k tomu má napomoci i Bambiriáda, povzbuzující organizace v práci s dětmi.

  ČRDM má novou strategii do roku 2010. Delegáti 23. Valného shromáždění ji přijali na svém jednání v pražském Paláci YMCA. Dlouhodobou vizí je, aby Rada byla „respektovanou společenskou silou, vnímanou jako oprávněný reprezentant zájmů dětí a mládeže jak v rámci ČR, tak na poli mezinárodním. Posláním Rady je podporovat podmínky pro kvalitní a všestranný rozvoj mladých lidí. ČRDM přitom nechce být spojována s žádnou politickou stranou či hnutím.

  Zatímco v řadě zemí Evropské unie (natož v USA) je patrný trend snižování konzumace alkoholu a tabáku, v ČR je zatím vývoj opačný – jak dokládá Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Dočtete se o ní v materiálu Mladí lidé za život bez tabáku?, obsahujícím i výsledky internetové ankety ČRDM, jíž se zúčastnilo přes 200 respondentů. Ačkoliv si nijak „nehraje“ na statistickou reprezentativnost, pár závěrů, které z ní lze vyvodit, stojí za povšimnutí. Třeba ten, že kuřáci přece jen na svoje kouření příliš hrdí nejsou…

  S rubínem ve znaku podniká jedno z členských sdružení Rady pozoruhodné akce – třeba Expedici Kršle, Operaci Lost bullet nebo Snopr. Víte, proč si vybralo do erbu právě rubín? A jak se v Bílých Karpatech v době dělení bývalé federace „plašili medvědi“? A jak se Sdružení Rubín Valašské Klobouky daří spojovat děti z dětských domovů s těmi z tzv. funkčních rodin? Archa přináší medailonek zmíněného spolku, který se letos ve Zlíně prvně zúčastní Bambiriády.

  Více než stovka dětí a jejich vedoucích věnovala Chráněné krajinné oblasti Pálava k jejím třicátým narozeninám dárek v podobě víkendové brigády. Dobrovolníci uklízeli, natírali, sázeli… zkrátka a dobře, udělali spoustu práce. Víkend pro Pálavu si nenechali ujít mikulovští skauti a instruktoři DDM Mikulov, brněnští pionýři, členové Zeměpisné společnosti Morava a děti ze ZŠ v Líšni.

  Vždy jí záleželo na každém z nás, abychom se dobře uplatnili v životě, abychom byli šťastní. Myslíme si, že takových učitelů je jen velmi málo, že naše paní učitelka IVA JE PROSTĚ JEDNIČKA a my ji máme moc rádi,“ napsali pelhřimovští žáci o své učitelce Ivě Krumplové ze ZŠ Krásovy Domky, když ji nominovali v anketě Zlatý Ámos. A Iva Krumplová ukázala, že jedničkou skutečně je – koncem března se totiž stala Zlatou Ámoskou, královnou všech českých učitelů a učitelek.


  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 3/2006 prohlédnout ZDE.

  Další témata Archy pro rok 2006:
  1. pololetí
  Bambiriáda 2005 (dvojčíslo)

  2. pololetí
  Jaké byly prázdniny
  Participace – výchova k zájmu o veřejné dění
  Legislativa v mimoškolní výchově
  Mladí lidé a ochrana přírodního a kulturního dědictví

  Autor