Bojový prapor posádkového velitelství Praha.Asi není příliš obvyklé, aby byly bojové prapory vojáků zdobeny stuhami, které připomínají mírové nasazení armády ve prospěch dětí. Zvláště, pokud by navíc nešlo ani o pomoc armády při „mimořádných situacích“, třeba živelních pohromách. A přesto právě takovou pamětní stuhu připevnil předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Pavel Trantina k bojovému praporu Posádkového velitelství Praha u příležitosti zahájení Bambiriády 2006 na vrchu Vítkově. Proč? Armáda České republiky tuto akci velmi významně podporuje. A to již řadu let.

    Bambiriáda vznikla před osmi roky proměnou z původního festivalu sdružení dětí a mládeže. U jejího zrodu stál ředitel letošního ročníku Martin Bělohlávek. „Jako vedoucí této akce jsem si navymýšlel spoustu záležitostí – a všichni se mě ptali, kdo to zařídí. Říkal jsem, že něco dobrovolníci… a o něco že požádám armádu,“ zavzpomínal na bambiriádním pódiu při slavnostním dekorování bojového praporu. Někteří lidé se podle něj na takové plány dívali s nedůvěrou, padly tehdy prý i poznámky o militarizaci. „Nicméně, zkusili jsme to – a musím říct, že na ministerstvu obrany a na Generálním štábu Armády ČR jsme našli nejenom vynikající partnery, ale dnes mohu říci, že i kamarády a přátele, kteří si tuhle akci vzali tak trochu za svou,“ prohlásil Martin Bělohlávek.

    Vývoj událostí potvrdil, že všechny obavy byly liché. „Ukázalo se, že děti a armáda k sobě tak trošičku – říkám úmyslně trošičku – patří, a že to není jen fráze. Protože armáda pomohla naší zemi v mnoha jiných svízelných situacích a nám pomáhá naprosto zásadním způsobem při organizování akce takovéhoto rozsahu,“ zdůraznil ředitel Bambiriády. Armáda na ní totiž plní řadu funkcí a pro pořadatele i příjemných povinností – zkušenostem a umu vojenských kuchařů například vděčí za takovou „maličkost“ jako je hromadné stravování při čtyřdenní akci konané pod širým nebem. Vojáci měli na Vítkově i vlastní prezentační stan, kde si malí návštěvníci mohli pod odborným dohledem třeba vyzkoušet, jakou mají mušku – při „střelbě“ do počítačového terče…

    Za udělení Pamětní stuhy před nastoupenou čestnou jednotkou poděkoval zástupcům ČRDM velitel posádky Jan Černík. „Bereme to – všichni příslušníci Posádkového velitelství Praha – jako ocenění naší dlouhodobé, již osm let trvající spolupráce. Jsem pevně přesvědčen, že tato spolupráce se bude dále rozvíjet, že budeme společně zabezpečovat tuto akci – a bude-li třeba i jiné – a že vztah armády a dětí bude ještě hezčí, než je nyní,“ pronesl plukovník Černík. Pavlu Trantinovi a Martinu Bělohlávkovi pak na závěr ceremoniálu, zahájeného koncertem Posádkové hudby Praha, předal publikaci Od knížecí družiny k posádkovému městu, která mapuje vojenskou historii Prahy od Keltů až po současnost. Tento knižní titul týden předtím pokřtili primátor hlavního města Pavel Bém s náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Pavlem Štefkou; oba přitom náležejí k osobnostem, které letošnímu ročníku Bambiriády udělily svoji záštitu.

    Celostátní Bambiriáda 2006 se uskutečnila kromě Prahy v dalších 25 městech ve všech krajích naší vlasti. Jde o nejrozsáhlejší a nejnáročnější projekt organizovaný ČRDM; veřejnost se na něm seznamuje s „živými“ ukázkami programu rozmanitých juniorských sdružení, domů dětí a center volného času. Letošní ročník se konal v době od 25. do 28. května pod mottem BÁJečNÝ DĚTSKÝ SVĚT; v celé České republice se jej zúčastnila stovka organizací, tisíce dobrovolníků a i přes deštivý ráz počasí přes 150 000 návštěvníků. Akce má i svůj mezinárodní rozměr: podle české předlohy ji letos, stejně jako loni, uspořádali ve dvou slovenských (Žilina, Námestovo) a jednom polském (Bielsko-Biala) městě.


    Fotogalerii z předávání pamětní stuhy bojovému praporu si můžete prohlédnout ZDE.