Bambiriáda 2006, PrahaNa Sněm dětí a mládeže, pořádaný jako součást pražské Bambiriády ve dnech 25. – 29. května 2006 dorazilo do Prahy na 30 dětí z celé České republiky. Již ve čtvrtek čekalo všechny účastníky Sněmu mnoho práce.

  Odpoledne debatovali se zástupci dětských a mládežnických organizací ze čtyř zemí Evropské unie. Diskuse byla pořádána, stejně jako celá Bambiriáda a Sněm, Českou radou dětí a mládeže (ČRDM). Jednotliví delegáti byli večer následně seznámeni také s EVS – Evropskou dobrovolnou službou a to přímo od dvou účastnic projektu ze Španělska a Rakouska, které svou „službu“ vykonávají v kanceláři ústředí DUHY.

  Bambiriáda 2006, PrahaÚčastníci Sněmu pracovali převážně na Vítkově – dějišti Bambiriády, kde se pokoušeli získávat informace, zpracovávat otázky a vytvořit anketu, která se týkala právě dobrovolnictví a informovanosti dětí a mládeže.

  Aby nebylo workshopů málo, vedoucí programu Participace Jana Votavová a dobrovolník téhož programu Jindřiška Rousová seznámily delegáty s organizací DUHA a jedním z jeho programů – Participace, novinkou z luhů a hájů Evropské unie zvané EUROPASS a doplnily informace o EVS a workcampech.

  Bambiriáda 2006, PrahaNež účastníci vyrazili na pondělní zasedání na Magistrát hl. m. Prahy, navštívili informační stan Českého výboru pro UNICEF na Václavském náměstí (pozn. redakce – server Adam o výstavě informoval ZDE). Výstava, která ve stanu probíhala, byla opravdu šokující, neboť otevřeně ukazuje obrovskou bídu a zoufalství, které vládne v mnoha zemích.

  Při jednání Sněmu na pražském magistrátu delegáti zhodnotili výsledky předchozí čtyřdenní práce a shrnuli stav informovanosti české mládeže.

  Bambiriáda 2006, PrahaDeštěm promáčení delegáti se v pondělí vrátili do svých bambiriádních měst s vědomím, že akce jako Bambiriáda, Sněm dětí a mládeže a jiné pomáhají zlepšit život mladých v naší republice. Je velmi důležité takovéto akce dále pořádat a rozšiřovat myšlenky Úmluvy o právech dítěte a participace.