Eva Bartoňová (MŠMT) gratuluje Janu Burdovi. Rozhovor s Janem Burdou, vedoucím oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina a laureátem Ceny Přístav za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží za rok 2006

  Jaké byly vaše pocity, když jste se dozvěděl, že dostanete Cenu Přístav a co pro vás osobně tato cena znamená?

  Ty pocity jsou naprosto úžasné a já jsem přemýšlel, za co tu cenu vlastně mám. Na krajském úřadě v pozici, ve které jsem, pracuji od srpna 2001. Přišel jsem tam s tím, že chci, aby naše oddělení fungovalo hodně otevřeným způsobem, abychom práci pro děti nedělali od „zeleného“ úřednického stolu, ale byli skutečnými partnery pro organizace pracující s dětmi a mládeží. Jak se zdá, tak se to podařilo a naší práce si všimli.

  Jan Burda přichází na pražskou Bambiriádu... Takže ocenění, které jste před malou chvílí obdržel, pokládáte spíše za výraz uznání práce více lidí?

  Ta cena není jen pro mne – kdybych ji mohl rozdělit, tak ji rozdělím i mezi své čtyři spolupracovníky na oddělení. Myslím si, že cena patří i radním a panu hejtmanovi, kteří naši práci nějakým způsobem podporují a rozhodují o financích. Cena Přístav není tedy jen pro mě, ale pro celý Krajský úřad kraje Vysočina a jsem moc rád, že jsme se mohli stát přístavem pro neziskové a dětské organizace.

  Pomáhá vám nějak při vaší práci skutečnost, že jste sám pracoval nebo stále působíte ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží?

  Myslím si, že ano. Od první třídy jsem byl členem oddílu – v podstatě skautského, i když v té době to byli pionýři. V práci s dětmi se stále nějakým způsobem pohybuji a myslím si, že mi to dává možnost nahlédnout do problémů jednotlivých sdružení z druhé strany. Když k nám přijdou představitelé těchto sdružení, umožňuje mi to lépe pochopit jejich problémy a požadavky, což je podle mého názoru jedině dobře.

  Zbývá vám při vaší funkci ještě nějaký volný čas? A čemu ho věnujete?

  Mám svůj oddíl, ve kterém pracuji. Takže po práci, kde to dělám profesionálně, jestli se to dá takto říct, jsem i ve svém volném čase stále s dětmi.

  Laureát Ceny Přístav - Jan Burda, kraj Vysočina. Otázka na závěr – co byste popřál Bambiriádě do dalších let?

  V první řadě samozřejmě dobré počasí. A do příštích let, aby se rozšířila ještě na další města. I když už je Bambiriáda ve všech krajích, tak si myslím, že stále jsou místa, kam ji rozšiřovat, a že je potřeba se k dětem dostat ještě o něco blíž.

  Za rozhovor poděkovala Kristýna Makovcová

  Více informací o Ceně ČRDM Přístav najdete na stránkách http://crdm.adam.cz/pristav.