NIDMNárodní institut dětí a mládeže spolu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vydávají každý měsíc interaktivní internetový časopis pro práci s dětmi a mládeží „Inspiromat“. Časopis je určen všem, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží a mají zájem sledovat dění a nové trendy v této oblasti. S časopisem „Inspiromat“ se můžete seznámit na www.nidm.cz v sekci Aktuality.

  Obracíme se s žádostí a výzvou k aktivní spolupráci na všechna školská i neškolská zařízení, státní i soukromé organizace, které se prací s dětmi a mládeží zabývají a chtěly by se podílet na tvorbě tohoto časopisu.

  Máte-li zájem o zviditelnění své práce, proběhlých či připravovaných akcí, zveřejnění svých nápadů a zkušeností, fotografií či dokumentů, chcete-li nabídnout zajímavé výchovně vzdělávací aktivity, osvědčené i neotřelé metody či formy práce, které by mohly inspirovat další pracovníky v oblasti nonformální výchovy, informujte nás a posílejte své příspěvky redakční radě na adresu info@nidm.cz. Z Vašich příspěvků budeme pravidelně vybírat a zveřejňovat je na stránkách tohoto internetového měsíčníku.

  Těšíme se na Vaše příspěvky a spolupráci s Vámi.

  Za redakční radu časopisu Inspiromat:

  Mgr. Irena Obrusníková

  vedoucí oddělení volného času
  Národní institut dětí a mládeže
  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

  Autor