LegoV pondělí 12. června 2006 převzali vedoucí deseti dětských týmů v zrcadlovém sále MŠMT stavebnice LEGO Robo Lab. Od této chvíle mohou začít se svými týmy sestavovat roboty a trénovat na listopadové mistrovství ČR. Nejlepší tým pak bude naši republiku reprezentovat na evropském finále, které se uskuteční počátkem prosince 2006 v Německu.

  „Jsem velmi ráda, že si uvědomujete, že je potřeba s mladými lidmi pracovat, že je potřeba je motivovat,“ řekla přítomným vedoucím mimo jiné ve svém vystoupení ředitelka odboru pro mládež MŠMT ing. Eva Bartoňová. Přiznala také, že je hodně zvědavá, co českým dětem liga přinese.

  First Lego league vznikla v roce 1998 v USA. Od roku 2001 běží v Německu, v dalších letech se přidalo Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko. V tomto roce se díky Asociaci malých debrujárů ČR, Dětské tiskové agentuře a Národnímu institutu dětí a mládeže uskuteční první pilotní projekt ligy v Praze. Stavebnice LEGO Robo Lab není v České republice neznámá, pracují s ní při výuce některé školy a zájmové kroužky.

  Hlavním posláním programu First Lego league je nabídnout dětem nejen zábavu, ale i netradiční setkání s vědou a technikou. Soutěž vhodně rozvíjí schopnost týmové práce a kreativitu při řešení problémů.

  Při předávání stavebnic zdůraznil prezident Asociace malých debrujárů ČR Petr Zapletal skutečnost, že se podařilo spojit zájmy několika různých skupin pracujících s dětmi. Mezi deseti vybranými týmy jsou totiž zástupci center volného času, škol i občanských sdružení dětí a mládeže.

  České finále se uskuteční 11. listopadu 2006 v Praze. Další informace o soutěži jsou na adrese www.legoliga.zde.cz.

  Ludvík Starosta, NIDM; Slávek Hrzal, DTA; Petr Zapletal, AMD ČR


  Zvukovou fotogalerii si můžete prohlédnout a poslechnout ZDE.