RNDr. Miroslav Prokeš (KSČM), předseda české sekce DCI – Sdružení zastánců dětských práv, zaslal serveru Adam následující text. S ohledem na to, že téma zákona o náhradním výživném nastolili na minulém valném shromáždění ČRDM zástupci Pionýra a že o něm jednalo i představenstvo ČRDM (avšak nezaujalo stanovisko a ponechalo reakci na zvážení členských sdružení), zveřejňujeme jej a věříme, že vyvolá diskusi.


    Prezident Klaus se opět vyznamenal. Neodvolatelně vetoval další zákon schválený Poslaneckou sněmovnou, a to zákon o náhradním výživném, který měl pomoci dětem z neúplných rodin v jejich složité životní situaci, kdy jeden z rodičů odmítá platit výživné. Prezident své veto zdůvodnil tím, že „Přijatá právní úprava …snižuje odpovědnost rodičů za jejich závazky a přenáší je na společnost a na daňové poplatníky“.

    Odhlédneme-li od toho, že „nadstranický“ prezident vetuje zásadně ty normy, s kterými nesouhlasili poslanci za ODS, podařilo se mu tentokrát něco, co je v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Článek 3, odstavec 1 Úmluvy o právech dítěte, schválené Valných shromážděním OSN v roce 1989 a přijaté do našeho právního řádu v roce 1991, totiž říká: „Úřady i zákonodárci, soudy a veřejné či soukromé instituce musí upřednostnit nejlepší zájmy dítěte při veškeré činnosti dotýkající se dětí.“

    Prezidentovo zdůvodnění jasně ukazuje, že rozhodoval pouze mezi zájmy všech daňových poplatníků na jedné straně a zájmy neplatících rodičů na straně druhé. Zájmy dětí přitom nevzal v úvahu vůbec, natož aby je upřednostnil. Dětem, bohužel, není nic platné, že Úmluva má přednost před českými zákony a že by k ní tedy měl nejvyšší ústavní činitel republiky přihlížet, když jim žádný úředník prostředky k obživě nezajistí, chybí-li k tomu zvláštní zákon. Nejde o žádný „dárek“ rodičům od státu, jak se Václav Klaus mylně domnívá.

    Miroslav Prokeš, předseda české sekce DCI – Sdružení zastánců dětských práv


    Prezident republiky Václav Klaus napsal předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi dopis, ve kterém své rozhodnutí vetovat tento zákon zdůvodnil. V plném znění si dopis můžete přečíst na prezidentově webu www.klaus.cz.