Nechyběla ani ukázka folklorního vystoupení.V Helsinkách objevíte Českou pivnici Hádanka, velký obchoďák Bohemia Glas a jeden z hlavních hotelů se jmenuje Vltava. Ale to nebyl důvod, proč jsem se jako zástupce AFS Mezikulturní programy společně s Janou Jílkovou (AVZO – Asociace víceúčelových základních organizací) od 30 června do 4. července 2006 vypravil do Finska. Cílem naší cesty, při které jsme zastupovali Českou radu dětí a mládeže, byla evropská konference mládeže v rámci finského předsednictví EU (Young Active Citizenships – EU Meeting ve Finsku, Hyvinkää). Tématem konference byla především o evropská politika vzdělávání a výchovy k aktivnímu občanství. Pozváni byli mladí zástupci členských států EU, Ruska, Spojených národů a také zástupci ministerstev školství a organizací zabývajících se mládeží v jednotlivých státech EU.

  Posun v prostoru, ale také v čase
  S Janou jsme se viděli prvně v kanceláři ČRDM, kde jsme se také dohodli, že se sejdeme společně na letišti. Po troše potíží jsme se s pomocí mobilů našli za pasovou kontrolou nového terminálu letiště Ruzyně. V Helsinkách jsme s hrůzou zjistili, že jsme se přesunuli do jiného časového pásma, což nebylo v žádném z mých třech průvodců zmíněno. Místo naplánovaného odjezdu jsme museli vyčkat další dvě hodiny na autobus. Alespoň jsme si prohlédli helsinské letiště a objevili např. i Meditation room, kde se mohou návštěvníci pomodlit. K večeru jsme dorazili do hotelu. Z internetu vypadal mnohem lépe, ale i tak si nemáme na co stěžovat: bazény, sauny, vlastní pokoj, konferenční místnosti… celkem luxus.

  Obytná čtvrť Helsinek.Na první večer byla naplánovaná Garden party, ale jednalo se spíše o večeři během níž jsme navázali kontakty, zejména ze Slováky, jednou milou Finkou a dalšími. Proud zábavy by se dal přirovnat k vysychající řece a tak jsme se chvilku před půlnocí s Jančou rozhodli, že si půjdeme prohlédnout místní městečko – Hyvinkää. Tam nás zaujala zejména hospůdka s českými pivy a vývěsními cedulemi Pilsneru, Budwaru a Kozla. Když jsme se kolem jedné vraceli do hotelu, připadali jsme si jako kdybychom šli z pěkně dlouhého flámu, protože všude kolem bylo stále ještě světlo. Koneckonců na to jsme si museli zvyknout, protože největší tma by se dala přirovnat našim 22.30 večer začátkem léta.

  Řeči, řeči, řeči
  Helsinská radnice Hlavní program byl rozdělen na dvě části, pre-meeting pro zástupce mládeže, kde jsme se měli připravit na hlavní setkání (Joint Meeting) s výzkumníky a zástupci ministerstev školství a evropské komise. Pre-meeting nebyl zas až tak moc užitečný, neboť jsme pracovali ve velkých skupinách a nebyla tak možnost dobrat se konkrétních výsledků. Některé příspěvky bývaly také hodně z cesty, na což jsme si pak jako mládež hromadně stěžovali u organizátorů, takže poslední den přípravného setkání začínal být alespoň konkrétnější. Měli jsme i možnost diskutovat v menších skupinkách na konkrétních tématech.

  V neděli jsme se k večeru zúčastnili krátké prohlídky Helsinek. Z centra jsme s průvodcem prošli k přístavu do bývalé továrny Nokie, kde nyní bylo centrum mládeže a my tam měli přichystaný program na večer: pro fanoušky fotbalu projekce, pro ostatní večeře a koncert místní rokové skupiny Sleazy Dream.

  Nejlepší? Fatmire Feka!
  Hlavní meeting byl zahájen v neděli 2. 7. večer ve Vile Arttu v Hyvinkää, což byla také původně továrna, tentokráte na vlnu. Připraven byl i kulturní program, vystoupení helsinského cirkusu, lidová hudba a tanec… V pondělí byla větší část dne věnována příspěvkům lidí zabývajících se danou problematikou – aktivní občanství mládeže, demokratická výuka a otevřenost, transparentnost a demokracie v evropské politice mládeže. Nejzajímavějším byl příspěvek 18tileté Fatmire Feky, zakladatelky a vedoucí organizace „Kids for peace“ z Kosova. Právě ona byla nejlepším příkladem aktivního občanství mladých. V Kosovu organizuje a pomáhá motivovat mnoho lidí včetně mládeže pro mírové projekty a pomoc ostatním.

  Pracovní skupina. Odpoledne již jednotlivé skupiny pracovaly na konkrétních tématech, do kterých se každý zapsal dle zájmu. Já jsem si vybral „Místa pro dialog o evropské politice mládeže“. Diskuze byly na velmi vysoké úrovni a sám jsem zvědav, které návrhy budou evropskou komisi inspirovat k dalšímu rozpracování. Zúčastnili jsme se i dalších zasedání, kde jsme vyslechli příspěvky členů evropské komise např. také eurokomisaře Jána Figela (ze Slovenska) pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a multilingvismus.

  V úterý 4. 7. se v jednotlivých skupinách formulovaly závěry jednotlivých debat, které pak byly představeny všem účastníkům. Úplného závěrečného zasedání jsme se bohužel již s Janou nezúčastnili, protože jsme vyrazili za posledním leteckým spojem do ČR…