Padesát mladých Evropanů ujede stopem z lotyšské Rigy do Štrasburku 2 465 km. Tolik měří trasa eurizons – „Evropské kampaně za globální odpovědnost“. Jejím smyslem je zvýšit povědomí evropské veřejnosti o problémech rozvojových zemí a o tzv. Rozvojových cílech tisíciletí. Kampaň eurizons startuje 23. srpna 2006; povede skrz osm států Evropské unie a skončí 7. září 2006 setkáním s poslanci Evropského parlamentu. Stopaři nevynechají ani ČR a zastaví se 29. srpna 2006 v Olomouci.

  INEX - Sdružení dobrovolných aktivitPro veřejnost bude připraven bohatý program – koncerty skupin, workshopy v afrotancích nebo ve výrobě míčů z igelitových tašek tak, jak je vyrábějí děti v nejchudších místech Afriky. Za ČR kampaň pořádá INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a zúčastní se jí šest českých stopařů.
  „Dle výzkumů 88% Evropanů nikdy neslyšelo o Rozvojových cílech tisíciletí. Tyto cíle se týkají závazku odstranit extrémní chudobu, který v roce 2000 přijalo 19 zemí na Valném shromáždění OSN. Jejich splnění stanovily na rok 2015. Zbývá nám tedy pouhých devět let,“ vysvětluje Lucie Bilderová, jedna z českých stopařek. Kampaň eurizons chce rozvojové cíle kreativním a hravým způsobem přiblížit veřejnosti a upozornit na odpovědnost každé země na jejich dosažení.

  Stopaři projedou osm evropských států (Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, Německo a Francie); během cesty se budou zastavovat ve vybraných městech a zúčastní se diskusí, koncertů, představení pouličního divadla, workshopů a dalších akcí pro veřejnost. V České republice bude eurizons procházet 29. srpna Olomoucí. Ve spolupráci s Letní školou rozvojové spolupráce Palackého univerzity připravil INEX bohatý program:
  Od 16:00 Eurizons pro Olomouc – Na Horním náměstí vystoupí hudební skupiny Znouzecnost, Demophobia a Traviny jas; následovat bude prezentace neziskových organizací, workshopy orieintálních a afrických tanců, soutěž Stezka proti chudobě pro děti a další zajímavé akce. Od 15:30 se povedou diskuse o Rozvojových cílech tisíciletí – v rámci Letní školy rozvojové spolupráce.

  Na konci cesty, 7. září ve Štrasburku, stopaři slavnostně předají evropským poslancum deklaraci obsahující zkušenosti, které nasbírali na své cestě, stejně jako vyjádření veřejnosti i jich samých k cílům kampaně a evropské rozvojové politice obecně. Na přípravě eurizons pracovalo více než jeden rok přes 70 lidí, podílelo se na ní 12 organizací z Evropské unie.


  První příspěvky od stopařů můžete již nyní najít na www.eurizons.net/weblog.

  eurizons pořádají organizace ze sítě GLEN ve spolupráci s UNDP (United Nations Development Program – Rozvojový program OSN), projekt je realizován díky prostředkům International Visegrad Fund a projektu EU Trialog. Jde o spřátelenou akci kampaně Česko proti chudobě.

  Rozvojové cíle tisíciletí OSN vydala ČRDM jako součást přílohy svého časopisu Archa – zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, č.1/2006. Ve formátu PDF je naleznete na adrese www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2006030601