mandát člena valného shromáždění K věcným výsledkům 24. Valného shromáždění (VS) ČRDM, konaného 12. října 2006, náleží kromě jiného rozšíření členské základny ČRDM o tři nová juniorská uskupení, a to včetně Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska. Počet krajských mládežnických rad zastřešených ČRDM se tak zvýšil ze tří na čtyři; aktuální celkový počet členských sdružení nyní činí 95.

  Zájem o členství tentokrát projevilo celkem pět uchazečů – organizací, z nichž VS kromě již zmíněné krajské rady schválilo ještě Děti bez hranic a Domino – centrum volného času dětí a mládeže a dalšího vzdělávání. Dvě další – O.p.s. Dakota a Kazimírka – naopak neuspěly: v prvém případě šlo o sdružení, které již prostřednictvím jedné členské organizace i jedné z krajských rad k ČRDM náleží, ve druhém o nově vzniklý, dosud nevyprofilovaný spolek.

  24. Valné shromáždění ČRDM - Mgr. Josef Valter představuje sdružení Děti bez hranic„Snažíme se efektivně a zajímavě vyplnit volný čas dětí, a to se zvláštním zaměřením na záchranářství a první pomoc,“ přiblížil přítomným „své“ sdružení předseda nově přijatých Dětí bez hranic Mgr. Josef Valter. Druhý z nováčků se podle informací ředitelky Kanceláře ČRDM Michaely Přílepkové svým charakterem blíží asi nejvíce komunitnímu centru, které provozuje např. Slezská diakonie. Uchazeči o členství se o ČRDM většinou dozvěděli prostřednictvím Bambiriády a zvláště pro menší z nich je vstup otázkou prestiže, poznamenala Michaela Přílepková.

  24. Valné shromáždění ČRDM - předsednický stůl (zprava Michaela Přílepková, Aleš Sedláček, Pavel Trantina a Roman Málek)VS také odhlasovalo výši členských příspěvků na příští rok, a to v dosavadní úrovni tří korun za každou „duši“, respektive nejméně 200 korun ročně. I když se tento stav opticky neliší od předchozích let, je to nicméně poprvé v historii ČRDM, kdy členská sdružení zaplatí skutečně celou zmíněnou částku. Až dosud jim totiž Rada „dotovala“ cca 2,14 Kč za člena, a to díky možnosti rozdělit takto marketingové prostředky získané od Generali Pojišťovny a.s.; tato šance ale již nadále není. „Věřím, že vám to vynahradíme jiným způsobem – třeba možností uzavřít paušální odpovědnostní pojištění,“ naznačil směr dalšího možného jednání s pojišťovnou předseda ČRDM Pavel Trantina. Generali Pojišťovna a.s. vyšla vítězně z výběrového řízení na peněžní ústav, s nímž Rada uzavře smlouvu týkající se úrazového a odpovědnostního pojištění na další dva roky.

  Na valném shromáždění dále zazněly aktuální informace o činnosti ČRDM a zpráva o letošním i příštím ročníku Bambiriády. „Myslím, že o Bambiriádu je dnes zájem – nechci říct tlačenice – a předpokládám, že měst (které se do zmíněné akce v roce 2007 zapojí) bude určitě přes dvacet,“ podotkl její ředitel Martin Bělohlávek. Kvitoval, že představenstvo ČRDM schválilo termín příštího ročníku již před prázdninami; stejným směrem ale mířila i jeho výtka týkající se neúčasti členů představenstva na řadě místních bambiriád v letošním roce. Téma příštího ročníku má zrcadlit celoevropskou kampaň Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní.

  24. Valné shromáždění ČRDM - pohled do sáluJejí národní koordinátor Marek Fajfr připomněl záříjové setkání Kontakt 2006 v Čelákovicích. Na něm se kromě pěti členských sdružení ČRDM prezentovala celá řada dalších neziskových organizací zaměřených na lidská práva, rozmanitou společnost a participaci. Tváří kampaně v ČR se stala zpěvačka skupiny Monkey Business Tonya Graves; od provázání kampaně s Bambiriádou si organizátoři slibují zájem odpovídajících věkových skupin. „Kampaň je příležitostí pro to, abychom se pokusili v našich sdruženích zdůraznit multikulturalitu, participaci – všechna ta módní slovíčka – a ukázat, jak to děláme v praxi,“ podtrhl Pavel Trantina.

  Účastníci valného shromáždění vyslechli dále výčet zahraničních aktivit Rady, včetně např. jihokorejsko-českého výměnného pobytu. Byli také stručně seznámeni s mediálním a lobbingovým úsilím reprezentantů ČRDM a jeho dílčími výsledky.

  Odchod jednoho z delegátů sdružení Pionýr.Delegátům Pionýra se na valném shromáždění nepodařilo prosadit usnesení tvrdě kritizující styl práce vedení Rady, například jeho přístup k nefunkční revizní komisi. Opustili proto demonstrativně jednací sál. Předtím vedli živou polemiku se členy představenstva a zástupci některých dalších sdružení (Junák, A-TOM, YMCA, ČTU aj.) o povaze nedostatků, které Pionýr v práci vedení ČRDM spatřuje.

  Obstrukční rysy pionýrského odchodu ze sněmovní místnosti stínovala relativně nízká účast delegátů členských sdružení na Valném shromáždění. Pionýrským odchodem se totiž shromáždění stalo neusnášeníschopným (musí být přítomno nebo zastoupeno více než 2/3 oprávněných delegátů, čehož se v posledních letech daří dosáhnout soustavně obtížně), a nemohlo proto hlasovat ani o dokumentech, které coby aktualizované resty z minulého VS zůstaly „na stole“ (Hospodářská zpráva za rok 2005, rozpočet). Pavel Trantina se za formální nedostatky kritizované Pionýrem (pozdní distribuce příslušných podkladů pro jednání VS) na shromáždění omluvil; za jejich obsahem si však stojí.

  crdm Pokud si nyní (týden po VS, pozn.) kliknete na internetovou stránku www.detibezhranic.cz, uvidíte něco, co byste na webech řady dlouholetých členských sdružení ČRDM asi hledali marně. Totiž aktuálně přidané logo Rady a odkaz na její webové stránky (www.crdm.cz.). Jinak řečeno: Zdá se, že ČRDM má, zvláště pro mladší a méně početná juniorská uskupení, zřejmě „zvuk“, na který tato sdružení „slyší“. Bez ohledu na to, jestli jednání orgánů Rady občas jsou a nebo nejsou rušnější.

  Autor