Obálka zpravodaje Archa č. 8/2006…„Poděkovat dětem, že jsou. Poděkovat vedoucím za to, že nelétají na dovolenou k moři, ale na karimatku do lesa. Poděkovat učitelům za pevné nervy, které jim zabraňují ve fyzickém trestu…,“ zamýšlí se Marie Molková v úvodníku osmého čísla Archy. Pod výstižným názvem Důležitý seismograf připomíná, že stejně citlivě, jako elektronický přístroj reaguje na otřesy zemské kůry, vnímají dětské duše svět dospělých i se všemi výkyvy, které dolehnou až k nim. „Nevnímají otřesy půdy, ale nás. Naše emoce, zlozvyky, slova, přání, nálady,“ píše autorka. Po přečtení Důležitého seismografu si možná leckdo lépe než předtím uvědomí, pro jak výzamnou stavbu pokládá základní kameny legislativa týkající se mládeže a dětí – a těch, kteří se jim věnují.

  Příloha Archy č. 8/2006„Zatímco zákon o mládeži již aktuální není, je zde jiná legislativní norma, v níž by bylo možné právně ošetřit činnost sdružení dětí a mládeže. Jde o Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 179/2006 Sb., jenž má začít platit od srpna. S využitím tohoto zákona by při jeho novelizaci bylo možné vytvořit transparentní a objektivní systém pro hodnocení kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání,“ míní redaktor Učitelských novin Lukáš Doubrava. Jeho článek Nejen tábory nabízejí sdružení dětí a mládeže zpravodaj Archa převzal a zařadil do tematické přílohy. Čtenáři v ní najdou ještě text Vybraná problémová legislativa ve vztahu ke sdružením dětí a mládeže. Ten sloužil jako podkladový materiál k prosincovému jednání zástupců dětských a mládežnických sdružení, jež se v rámci výročního setkání ČRDM uskutečnilo v Poslanecké sněmovně.

  Rokovali na něm mj. zástupci Junáka, Asociace TOM, Ligy lesní moudrosti, Pionýra, INEXu – Sdružení dobrovolných aktivit, Asociace malých debrujárů, Royal Rangers nebo Folklorního sdružení. Stěžejními tématy jejich jednání byla kromě vztahu k přírodě právě legislativa – a osmé číslo Archy o tomto setkání zevrubně referuje. Profilovému námětu Archy se rovněž věnuje náčelník Ligy lesní moudrosti (a místopředseda ČRDM) Aleš Sedláček v kritické stati Plán hlavních povodí. Autor – zkušený praktik – v ní upozorňuje na latentní nebezpečí, které pro táboření některých dětských oddílů ve zmíněním dokumentu dřímá: „Podívejte se na mapy zveřejněné na www.stopprehrade.cz; možná se budete divit, na kolika tábořištích sekáte dna budoucích přehrad.“

  Střední škola technická v Ostravě-Hrabůvce se během třetího listopadového víkendu, prodlouženého státním svátkem ČR, stala dějištěm Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ). „Zaujalo mě množství různých programů a všechno, na co se člověk může zajít podívat. Hlavně rukodělky, konkrétně třeba modelování s hmotou nebo práce s kůží… Je toho spousta.“ Podobně jako Jana z Českého Těšína, která je členkou České tábornické unie, zamířilo na zkušenou do Ostravy dalších 1444 převážně mladých účastníků. Jejich průměrný věk byl 24 let. Kromě zpravodajského materiálu přináší Archa řadu zajímavých informací i v obsáhlejším rozhovoru se šéfem organizačního štábu CVVZ Mojmírem Nováčkem Nehledě na barvu šátku.

  Poznala mnoho jezdeckých oddílů. I přes jejich krásné vybavení a nádherné koně by ale nechtěla být členkou žádného z nich – až na jeden. Zdeňka Koutná, předsedkyně o. s. Jockey Club Malý Pěčín, říká: „Nesmírně se mi líbí naše domácké vztahy: vím, že jeden bez druhého neznamenáme nic, ale spolu jsme celiství a neporazitelní.“ Šéfka zmíněného členského spolku ČRDM se snaží držet hesla Nesni svůj život! Žij svůj sen! .

  My a oni – pod tímto názvem se v loni listopadu uskutečnil na Pedagogické fakultě UK didaktický workshop jako součást konference o multikulturalismu. Tucet studentů pod osobitým vedením PhDr. Jaroslavy Schlegelové a Mgr. Marka Fajfra předvedl živou ukázku výuky multikulturní výchovy.

  V posledním čísle loňského ročníku tištěného zpravodaje ČRDM se můžete dále dočíst o tom, že v listopadu převzalo od britské velvyslankyně na 60 účastníků Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu (EDIE) diplomy za úspěšné splnění všech oborů Programu, o Vánocích debrujárů, o Betlémském světle, přivezeném skauty, a o výtvarné soutěži vyhlášené Dětskou tiskovou agenturou (DTA). Dozvíte se také, že pionýři již potřetí prodávali v ulicích srdce s logem nadace Život dětem, a srdíčkovými dny tak znovu podpořili její pomoc nemocným dětem; Folklorní sdružení se v Arše prezentuje příspěvkem o osmém ročníku festivalu adventních a vánočních zvyků Souznění 2006.
  O obsahu semináře pořádaného Jihomoravskou radou dětí a mládeže (JmRDM) leccos prozrazuje název Hledáme lék na dětskou kriminalitu; jiný – pro změnu vzdělávací seminář – zase uspořádala ČRDM a jeho tématem se stal autorský zákon. Nechybí konečně ani text upozorňující na brněnské veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour 2007, kde se již tradičně veřejnosti představují i některá členská sdružení ČRDM. A ti z vás, kteří už nyní hloubají nad tím, čím přispějí do letošního ročníku Archy, nepochybně uvítají přehled témat jednotlivých čísel i s příslušnými uzávěrkami příspěvků (k nahlédnutí jsou ZDE).

  Autor