Předsednictvo přípravného jednání k Summitu mládeže v Římě – pracovního setkání mládeže ze všech států Evropské unie s mottem „Vaše Evropa, vaše budoucnost“.Delegát Pionýra zastupoval Českou republiku prostřednictvím IFM-SEI na přípravném jednání k březnovému Summitu mládeže v Římě – na pracovním setkání mládeže ze všech států Evropské unie s mottem „Vaše Evropa, vaše budoucnost“, které proběhlo v Bruselu ve dnech 18. – 20. 1. Možná to někoho překvapí, ale byla to iniciativa Evropské komise, a ne mládežníků samotných.

    Logo summitu mládeže v Řimě 2007Evropský aparát není jen kolos chrlící desítky regulací a vyhlášek na haldách papírů – svědčí o tom i iniciativa Evropské komise, která se snaží zapojit mládež do utváření budoucnosti Evropy. U příležitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy, kterou bylo založeno Evropské hospodářské společenství, bude 24. – 25. 3. v Římě uspořádán summit mládeže, jenž předá poselství mladých lidí hlavám států EU, které budou ve stejné době jednat v Berlíně. Protože v Římě nebude na formulování tohoto poselství dostatek času, proběhl 18. – 20. 1. přípravný summit, kterého jsem měl možnost se zúčastnit. Uspořádalo ho s podporou Evropské komise Evropské fórum mládeže.

    Diskusí na přípravném jednání k březnovému Summitu mládeže se účastnili v Bruselu ve dnech 18. – 20. 1. zástupci mládeže ze všech států Evropské unie. Byly zde zastoupeny rady mládeže ze všech států EU s výjimkou tří, jejichž rady nejsou členy Fóra mládeže – Polska, Bulharska a České republiky. V Polsku rada teprve vzniká, v Bulharsku zatím neexistuje a Česká rada dětí a mládeže zatím nebyla přijata. Naštěstí možnost nominovat účastníky měly i mezinárodní organizace, a protože Pionýr je členem IFM-SEI, kontaktovala nás česká zástupkyně Evropského fóra mládeže a nabídla nám možnost někoho delegovat, takže ČR byla zastoupena alespoň touto cestou sdružením Pionýr.

    logo-evropské Fórum mládežeA tak jsem vyrazil do Bruselu – celé se to seběhlo tak rychle, že jsem pořádně nevěděl, co čekat. Sešla se ale velmi zajímavá a příjemná společnost – z většiny zemí alespoň dva za radu mládeže, z některých zemí i více díky nominaci mezinárodními organizacemi. Já byl jeden z mála, kteří svůj stát zastupovali sami, ale nijak jsem to nepociťoval. Rozdělili jsme se do pracovních skupin a kdo je odkud nebylo podstatné. Jednali jsme o šesti hlavních tématech: Budoucí evropská ústava, Sociální a ekonomický model, Udržitelný rozvoj, Role EU v globalizovaném světě, Demokracie a občanská společnost, Mládež a vzdělávání. Výstupem pracovních skupin byly teze a otázky, jež utvoří základ národních debat probíhajících do summitu v Římě, z nichž bude doformulováno finální poselství.
    O možnostech koordinace těchto debat u nás jednalo 25. 1. Valné shromáždění ČRDM. Vyjádřilo sice celému projektu formální podporu a schválilo vytvoření pracovní skupiny, jež by ho měla koordinovat, ale zároveň zde zaznělo, že lidského potenciálu je spíše nedostatek, takže bude záležet hlavně na jednotlivých sdruženích, do jaké míry se zapojí – a také na institucích, jako je česká reprezentace Evropské komise, a jejich podpoře…

    Logo summitu mládeže v Řimě 2007Ať už celý tento proces proběhne jakkoli, vzejde z něj šestičlenná delegace, která bude zastupovat ČR v Římě a podílet se na dialogu evropské mládeže s politickými špičkami. Tento dialog je v počátcích a není jasné, co přinese – jisté ale je, že to bude záležet i na nás – sdruženích dětí a mládeže.