Publikace nazvaná Úspěšným projektům ani hranice nebrání je dvojjazyčná - zájemci si ji mohou přečíst jak v češtině, tak v polštině.Právě takto zní název publikace, která mapuje programové období Evropské unie 2004-2006. Představuje projekty, které jsou v Libereckém kraji realizovány za přispění Iniciativy Interreg IIIA Česká republika-Polsko. Dále pak nastiňuje budoucí podoby tohoto programu pro období let 2007-2013.
    Mezi úspěšnými projekty je uveden také projekt Asociace TOM, který se týká budování objektu ve Sloupu v Čechách. Cílem asociace je vybudovat ve Sloupu základnu pro školicí, výchovné a turistické aktivity, která se bude významně zaměřovat na mladé lidi z tuzemska i ze zahraničí.

    Asociace TOM získala objekt ve Sloupu v Čechách v rámci likvidace Fondu dětí a mládeže. Vzhledem k předchozímu hospodaření FDM a SSM je ve zančně neuspokojivém stavu, což se má realizací projektu změnit.Brožura je barevná, s fotkami, kvalitně provedená; vedle českého textu je uveden vždy i překlad do polštiny. Souběžně s touto česko-polskou publikací vyšla i publikace zaměřená na projekty, které jsou v Liberecké kraji zaměřeny na spolupráci ČR a Svobodného státu Sasko. Publikaci vydal Liberecký kraj.

    Autoři