Vztyčování státní vlajky na táborech patří ke každodennímu rituálu.Kampaň Opravdu dobrý tábor již úspěšně absolvovala dva ročníky a pomohla mnoha rodičům v období před letními prázdninami při orientaci a hledání v nabídce táborů vhodných pro jejich děti. Nyní v návaznosti na předchozí dobré výsledky začíná třetí ročník se stejným cílem – pomoci rodičům a dětem najít Opravdu dobrý tábor. Kampaň byla zahájena 11. dubna 2007 na tiskové konferenci a poběží do 30. 6. 2007.

  Putovní tábory s vodáckým výcvikem jsou náročnější, ale přinášejí účastníkům mnoho zážitků a dobrodružství.Cílem projektu je informovat veřejnost o důležitých pravidlech, jež by měl splňovat každý pořadatel táborů, a pomoci rodičům při hledání a výběru toho nejlepšího letního tábora pro jejich děti. Jeho těžištěm je opět webová prezentace na adrese www.dobrytabor.cz , speciální „horká“ telefonní linka, na níž budou po celou dobu kampaně zodpovídány veškeré dotazy (tel.: 222 247 529, Po-Pá 10:00 – 18:00), a poradní stánky na jednotlivých akcích pro veřejnost.

  Tvořivost a nápaditost na správném táboře nepostrádají ani vedoucí, kteří připravují program, ani účastníci tábora.Třetí ročník je obohacen o projekt „Expedice léto“, v jehož rámci sdružení Pionýr vydává řadu celotáborových her, které jsou zpracovány zkušenými vedoucími a prověřeny praxí. Celotáborové hry totiž nejsou v Pionýru považovány za cíl táborové činnosti, ale za prostředek, jenž je nedílnou součástí výchovného programu Pionýra. Protože našim vedoucím poskytujeme potřebný servis pro zkvalitnění všech forem činnosti, „Expedice léto“ je zcela přirozeným výsledkem této snahy.

  Program tábora musí být různorodý, aby zaujal účastníky v každém věku.Kampaň Opravdu dobrý tábor je ve své podstatě nástrojem pro spotřebitele specifického druhu služeb. Jelikož pomůcek podobného druhu je v této oblasti málo, zahájili jsme spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů ČR, čímž se tento významný aspekt kampaně posunul na ještě vyšší úroveň.

  Každý tábor má své specifické rysy...Aby kampaň byla jednotná a zachovala si jasnou vazbu s předchozími ročníky, zůstává grafické ztvárnění kampaně včetně internetových stránek bez výraznějších změn. Projekt opět vede organizace PIONÝR, jež má v pořádání letních táborů dlouholetou tradici a nezpochybnitelnou dobrou pověst a opírá se o širokou základnou odborníků.

  Kontakt:
  Jakub Kořínek
  info@dobrytabor.cz
  777 745 886

  Pionýr, občanské sdružení
  Senovážné náměstí 977/24
  114 47 Praha 1
  234 621 299
  pionyr@pionyr.cz
  www.pionyr.cz