Ukážu ti své město...Krajský kruh mládeže Horní Franky v roce 2006 realizoval pilotní projekt „Sousedé se stávají přáteli“ pro podporu česko-německé výměny mládeže mezi Karlovarským krajem a Horními Franky. Tím se v obou sousedních regionech umožnilo zintenzivnění společných setkání mládeže. Projekt byl nejprve osobně představen možným partnerům v Horních Francích a v Karlovarském kraji a společně s partnery byly vybrány vhodné akce a naplánováno začlenění partnerské skupiny.

  Horolezecký denV letních měsících se podařilo společně realizovat 13 mládežnických setkání. Naplánované akce pro mládež v Horních Francích byly zpřístupněny i české mládeži z Karlovarského kraje a částečně i naopak. Otevřením již plánovaných akcí bylo možno plánovat krátkodobě a nekomplikovaněji. Jako koncept se velmi osvědčila možnost jednodenního setkání k „okusení“ a osobní podpora projektové koordinátorky.

  Přehled uskutečněných setkání:

  Turnaj ve stolním fotbálku,
  Kulmbach 17. 6. 06, „Alte Spinnerei“- Gymnázium Aš
  Free&Easy-Turnaj ve Streetballu,
  Regnitzlosau 25. 6. 06, KJR Hof – Gymnasium Aš
  SkateContest,
  Skateland Marktredwitz 1. 7. 06, JUZ MAK – PrevCentrum Cheb/Aš
  „Tanec bez hranic“,
  Krajinná výstava bez hranic – Cheb 9. 7. 06, JUZ MAK – DDM Hazlov
  „Z Olympu do přítomnosti“,
  Studánka u Aše 23. 7. 06, DDM Karlovy Vary – JUZ Pur Helmbrechts
  Túra do jeskyní pro dívky,
  Schönsteinhöhle 29. 7. 06, koja Coburg – DDM Cheb
  Horolezecký den,
  Kümmersreuth 2. 8. 06, koja Coburg- DD Cheb
  Stavební hřiště,
  Bamberg 10. 8. 06, Chapeau Claque – KRDMK-Cheb
  „Ukáži ti své město“ ,
  Cheb 8. 9. 06 – Hof 15. 9. 06, SJR Hof – DDM Cheb
  Světový den dětí,
  Konradsreuth 17. 9. 06, KJR Hof – KRDMK Cheb
  Festival dětského divadla,
  Rehau 27. 10. 06, KJR Hof – Gymnasium Aš
  ZiKommfestival,
  Neustadt bei Coburg 31. 10. 06, KJR Coburg – Gymnasium Aš

  SkateContest v MarktredwitzDůležité bylo, aby mladiství sdíleli společné zážitky. Zároveň měli příležitost k osobním setkáním a možnost získat interkulturní zkušenosti, při kterých byli podporováni. Přitom byl vzbuzen i jejich zájem o pokračování těchto setkání a zážitků. Jednodenní setkání k „okusení“ a ke vstupu do dlouhodobých partnerství se osvědčila jako ideální začátek. Mládežníci, jejich rodiče a také partneři měli o jednodenní akce větší zájem a méně obav, než při vícedenních nabídkách. Mladí lidé dokázali překonat strach, předsudky a zábrany.

  Stavba hřiště v BamberguProjekt ukázal, že mladí lidé v obou státech jsou připraveni se zbavit předsudků a předpojetí, když se jim umožní osobní setkání, a když se tato setkání uskuteční za podpory a doprovodu odborného personálu. Obava, že koncept jednodennosti akcí nepovede k trvalým partnerstvím, se nepotvrdila. Jak mládež, tak partneři mají velký zájem o další akce, vícedenní setkání a nové nabídky.

  Tanec bez hranic v ChebuNabídku Krajského kruhu mládeže Horní Franky k společnému setkání po akcích partneři rádi přijali a využili jí k hodnocení a plánování do budoucna.
  Vedoucí projektu podpořila zájemce v přípravě, provedení a hodnocení tak, aby se podobné akce v příštích letech mohly stát běžnou součástí každoročních programů.

  Túra do jeskyníJiž od roku 1994 se Krajský kruh mládeže Horní Franky zasazuje o zintenzivnění česko-německé práce s mládeží. Od vstupu České Republiky do EU je kontakt mezi Německem a Českem pro mládež důležitý nejen z důvodů „idealistických“, ale i v souvislosti s možnostmi a šancemi na pracovním trhu. Obzvlášť ve spolupráci v pohraniční oblasti se naskytují výhody při plánování a provedení setkání, například vzhledem k minimálním vzdálenostem. Potřebu i zájem mládežníků poznat mladé lidi ze sousední země chce Krajský kruh mládeže Horní Franky i nadále podporovat. Podařilo se prodloužit program, takže je možné zúčastnit se i letos.

  Ukáži ti své město - Cheb - HofAkce jsou určeny pro mládež z Horních Franků a Karlovarského kraje. Mohou je nabídnout organizace pro mládež a provést je za podpory Krajského kruhu mládeže Horní Franky. Od dubna 2007 se za podpory Hornofrancké nadace, Oberfrankenstiftung, mohou zúčastnit nejen organizace z Karlovarského kraje, ale i z jiných krajů České republiky, německý partner však musí být z Horních Franků. Pouze německý partner má možnost zažádat o finanční podporu pro společný projekt. Může obdržet až 20 € za každého účastníka z české strany při setkáních v Horních Francích či za každého účastníka z německé strany při akci v Česku.

  Z Olympu do přítomnostiKrajský kruh mládeže Horní Franky také plánuje program pro odborné pracovníky, při kterém budou zájemci z české strany moci navštívit různá zařízení pro práci s mládeží v Horních Francích a informovat se například o systému, financování apod.

  Pro další informace se můžete obrátit na vedoucí projektu, Moniku Masihi.

  Bezirksjugendring Oberfranken
  Opernstr. 5
  95444 Bayreuth
  Tel: +49(0)921- 63310
  Fax: +49(0)921- 63311
  www.bezirksjugendring-oberfranken.de
  monika.masihi@bezirksjugendring-oberfanken.de

  Autoři