logo občanského sdružení Agentura GaiaAgentura GAIA o. s. se v sobotu 21. dubna 2007 připojí k mnoha dalším neziskovým organizacím, které budou od 10 hodin společně slavit Den Země v areálu Střediska ekologické výchovy hlavního města Praha Toulcův dvůr.
  Agentura GAIA o. s. zde představí pražské veřejnosti aktuální projekt „Quo vadis, femina ? – vize žen o trvale udržitelném životě“.

  Projekt „Quo vadis, femina? – vize žen o trvale udržitelném životě“ nese již ve svém názvu poselství, že jeho cílem není pouze zájem o ženy a jejich uplatnění ve společnosti, ale také o posílení zájmu žen o ekologii, uvědomění si dopadů jednostranně mužsky vedené společnosti na zdraví nás všech i zdraví naší planety, o větší zapojení žen do ochrany životního prostředí.

  „Ze zkušenosti Agentury GAIA o. s. vyplývá, že se ženami se daleko snáze dosahuje konsensu. Ženy chtějí vidět vykonanou práci, zajímají je konkrétní výsledky. Nejsou tak zručné ve vedení jednosměrných debat jako muži, v sebe prosazování a v požadování výhod pro sebe sama. Z toho také vyplývá naše naděje, že vstup žen do veřejného života pozvedne celkovou kulturu společnosti, do kterého patří trvale udržitelný život lidského společenství. Ten se odvíjí od našeho vztahu k přírodě, naší přirozenosti, zdraví duševního i tělesného, zdravých vztahů obecně. Udržitelný rozvoj nespočívá jen v používání recyk! lovaných materiálu, jde o filosofii, celkové chápání světa a člověka jakožto jeho součásti,“ vysvětluje autorka a vedoucí projektu Marie Haisová.

  Agentura GAIA o. s. nabídne veřejnosti aktuální informace o průběhu projektu, poradenství v oblasti ekologie a rovných příležitostech, možnost aktivního zapojení do projektu, účast na mezinárodní konferenci. Lidé si zde budou moci také objednat publikaci „Kam kráčíš, ženo?“ popisující situaci českých žen v domácnosti, v ekonomické sféře a ve veřejném rozhodování. Publikace bude první svého druhu v České republice, formuluje stávající situaci a cíle českých žen. Smyslem projektu „Quo vadis, femina? je nechat zaznít názor žen na společnost, kde je příroda a ekologie zatím třešničkou na dortu, o kterou se údajně budeme starat, až si na ni vyděláme. „V populaci je dnes 50 % alergiků, narůstá množství civilizačních chorob, prodlužuje se věk, ale zároveň vzrůstá počet stárnoucího obyvatelstva, neschopného se o sebe postarat. Kdo ji! ný by měl chtít zdravé děti ve zdravém světě, ne-li ženy jakož! to jejic h matky?“

  Historie oslav Dne Země 22. dubna navazuje na původní indiánské uctívání Matky Země. Novodobé oslavy se datují od roku 1969, kdy se lidé v USA snažili pomocí masivní veřejné kampaně dostat téma ekologie do zájmu nejvyšších politických kruhů. O dva roky později začala tento svátek slavit také Organizace spojených národů. Ta se později, na Konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiro v roce 1992 shodla, že „ženy sehrávají důležitou úlohu v péči o životní prostředí a v rozvoji a jejich plné uplatnění je zásadní podmínkou pro dosazení trvale udržitelného rozvoje“.

  Kontaktní osoba: Adéla Purschová
  Telefon: 774 946 517
  E-mail: info@quovadisfemina.cz