Svěcení pomlázek, o. s. Letní dům, Velikonoce 2007 Hejnice Pro skupinu dětí z Krompachu a Písku připravilo občanské sdružení Letní dům na velikonoční prázdniny pestrý program. Během prodlouženého víkendu se děti seznamovaly s lidovými zvyky, malovaly vajíčka, pletly pomlázky, zpívaly a připravovaly jarní ozdoby. Zamýšlely se také nad nadějeplným poselstvím křesťanských a židovských Velikonoc.

  Děti z DD Krompach a DD Písek v Hejnicích, 2007„Děti z dětských domovů přes veškerou péči nedostávají to, co by potřebovaly. Sice na ně neprší a mají co jíst,“ říká Petr Vacek, herec studia Ypsilon, „dostane se jim jistého vzdělání, ale většinou není čas zabývat se tím, co si děti nesou uvnitř,“ dodává. Petr Vacek je také místopředsedou občanského sdružení Letní dům, které se již deset let snaží doplňovat ústavní péči a formou pobytů, návštěv dětských domovů a komunitních akcí naplňovat své poslání: Pomáhat dětem a mladým lidem nejen z dětských domovů začlenit se do společnosti.

  „Do Letního domu moc ráda jezdím. Děláme různý věci. Hrajeme hry, společně vaříme, malujeme obrazy a třeba si taky malujeme na tělo. Teď vám budu vyprávět, jak probíhal velikonoční pobyt,“ píše dvanáctiletá Danka Siváková z DD Krompach.
  S koledou před Chalupou pod Nosem - z pobytu dětí z DD Krompach a DD Písek v Hejnicích, o. s. Letní dům, Velikonoce 2007„Na Zelenej čtvrtek jsme odjeli z dětského domova do chaloupky Pod Nosem v Hejnicích. Sjeli jsme se sem ze dvou dětských domovů, z Písku a z Krompachu. Po svačině jsme šli na procházku pro proutky na pomlázku. Pletení pomlázek se věnujou jenom kluci. Když si je upletou, dívky jim je posvětí, aby přinesli sladkou a velkou koledu. Každý kluk si vybere tři dívky, které mu na pomlázku uvážou mašličku. Třetí ji zároveň pokropí.
  Dívky zdoběj baráček, pletou věnečky a malujou vajíčka.
  Na Velkej pátek jsme šli do lesa. Přivítali jsme ho zpěvem a klidem. Pak jsme tam hráli dobré hry, které nás všecky moc baví.
  Z tohoto pobytu jsem si přivezla Lásku. Už se těším na další pobyt, až budeme zase spolu.“

  Také třináctiletá Lucka Lučanská z DD Písek má na pobyt v Hejnicích mnohé vzpomínky: „Na Letní dům jezdím moc ráda. Malujeme, zpíváme, hrajeme na bubny a taky malujeme po obličeji. Například pobyt z Velikonoc.
  Když všichni jsme se sešli v penzionu Chalupa pod Nosem, šli jsme na procházku, při které jsme natrhali proutí na pomlázky. Na Velký pátek jsme si četli příběh o pokladu a rozdělili jsme se do 3 skupinek. Ve skupinkách jsme malovali, jak si představujeme poklad.
  Na Bílou sobotu jsme vyrazili do kostela. V kostele jsme půl hodiny čekali než to začne. V kostele jsme byli hodinu. Když jsme všichni odcházeli z kostela, holky poprosili kněze, aby nám posvětil bochánek. Chvíli jsme si s ním povídali a potom vyfotili. Poté následovala cesta do chalupy.
  Nastala neděle, Boží hod, při které jsme vyráběli věnečky, vajíčka a kluci pletli pomlázky. Když nastalo Velikonoční pondělí, připravoval se oběd a kluci šli koledovat. Někdy k nám zamířili koledníci a zase odešli. Kluci spoustu dobrot vykoledovali. Poté náš pobyt skončil. Všichni odjížděli domů…“

  logo sdružení Letní dům„Snažíme se posilovat psychosociální dovednosti dětí, které žijí v ústavní péči,“ říká Jan Vrzáček, který pracuje v Letním domě jako dobrovolník. „Letní dům dlouhodobě spolupracuje se třemi dětskými domovy. Vedle pestrého programu se snažíme vést děti k zodpovědnému přístupu k sobě i svému okolí.“

  foto Jiří Kokrda