Národní parlament dětí a mládežeNárodní parlament dětí a mládeže vyhlašuje ve spolupráci se společností Corel soutěž o logo. K účasti jsou zváni profesionálové, nadšení mladí grafici, zkrátka každý, kdo dokáže svou kreativitou zaštítit ideu participativní demokracie.

  „Jsem opravdu ráda, že si k desátému výročí může Národní parlament dětí a mládeže nadělit tak prestižní soutěž,“ říká koordinátorka NPDM a vedoucí programu Participace Jana Votavová a dodává: „podařilo se nám získat velmi silného partnera, vlastně jednu z největších softwarových firem.“

  Společnost Corel do soutěže věnovala jeden ze svých klíčových produktů – oceňovanou sadu grafického softwaru CorelDRAW Graphics Suite X3; v doporučené maloobchodní ceně 16 000 Kč.

  Tak tedy tvořte a vyhrajte!

  Téma soutěže

  Navržené logo bude vyjadřovat statut a poslání Národního parlamentu dětí a mládeže, jakožto voleného nositele vůle české, moravské a slezské mládeže. Nemělo by být přehnaně důstojné, ani zbytečně uvolněné. Originalita logotypu ale musí odrážet jedinečnost NPDM.

  Doporučený text loga

  „NPDM“ (primárně kapitálky)
  „Národní parlament dětí a mládeže“ (kapitálka N)
  pro doplňkový logotyp „www.npdm.cz“

  Technické zadání1)

  Základní varianta logotypu
  – plnobarevná (4) verze pro bílý podklad, doplněná o negativní variantu
  – možná bitmapová variace s „3D efektem“

  Základní varianta jednobarevná
  – kopíruje plnobarevnou variantu za použití jedné barvy, doplněná o negativní variantu

  Základní varianta černobílá
  – kopíruje plnobarevnou variantu za použití černé barvy, doplněná o negativní variantu

  Základní varianta ve stupních šedi
  – kopíruje plnobarevnou variantu ve stupních šedi

  Doplňkový logotyp
  – s adresou webových stránek (www.npdm.cz)

  Technické podmínky

  – vektorové logo2)
  – případně bitmapa s „3D efektem“, doplněná o vektorovou verzi
  – případná bitmapa 300 dpi, dodáno i ve vrstvách
  – dodání znakové sady, případně i všech řezů daného písma (2)
  – uvedení veškerých použitých barev – CMYK i Pantone (2)

  Ostatní (1)

  – navržení ochranného pásma
  – doporučení jednotného vizuálního stylu
  – logomanuál
  – elektronická prezentace loga (Powerpoint apod.)

  (1) Jedná se o ideální zpracování, které pro účast loga v soutěži není podmínkou
  (2) Tyto podmínky je nutné splnit, aby mohl být návrh loga zařazen do soutěže

  Odeslání a přijetí práce do soutěže

  Hotovou práci budou účastníci zasílat poštou na adresu:
  Jana Votavová
  Duha – Participace
  Senovážné náměstí 24
  116 47 Praha 1

  Grafické návrhy je nutné zaslat nejpozději do pondělí 1. 10. 2007 (rozhoduje razítko pošty). Práce na CD nebo DVD (mohou být doplněné o reprezentativní tištěnou verzi na A4) budou opatřeny kontaktem na svého tvůrce (jméno, adresa, e-mail, telefon). Přijetí prací bude účastníkům potvrzeno elektronickou poštou.

  Podmínkou účasti v soutěži je rovněž podepsání prohlášení o přechodu vlastnických a užívacích práv ke grafickému řešení loga na program Participace (účastníkům soutěže bude zaslán formulář). Toto právo bude uplatněnou pouze u výherce celé soutěže.

  Cena pro vítěze: Jaký je grafický software CorelDRAW Graphics Suite X3

  Pomocí tohoto komplexního souboru grafických nástrojů se uživatelé mohou pustit do celé řady projektů, od vytváření loga a grafiky pro webové stránky po vícestránkové brožury nebo poutavé reklamní tabule.

  Počínaje novým vektorovým trasováním rastrů v nástroji Corel PowerTRACE, novými funkcemi pro úpravu fotografií v nástroji PHOTO-PAINT, novými výukovými nástroji prostupujícími celou sadu a vylepšeními, pokud jde o ilustrace a rozvržení stránky, kombinuje tato sada návrhářské funkce a snadné použití při cenové dostupnosti, které se nevyrovná žádný jiný grafický software.

  Porota

  Vítěze vybere jedenáctičlenná porota složená z vedoucí programu Participace, předsedy NPDM, 1. a 2. místopředsedy NPDM, čtyř zvolených členů předsednictva NPDM, nezávislého grafika, zástupce dobrovolníků NPDM a zástupce společnosti Corel.

  Systém hodnocení a další pravidla

  Výběrové řízení proběhne v Praze, v sobotu 6. 10., za účasti všech členů poroty, s vyloučením veřejnosti. Každý porotce má celkem tři hlasy: v hodnotách tři, dva a jeden bod (všechny musí být využity). Hlasování probíhá tajně, písemnou formou.

  Výběrové řízení bude mít dvě kola, přičemž do druhého – finálního – postoupí tři loga ze všech řádně doručených3), která v prvním kole obdrží nejvyšší počet bodů (při nerozhodném počtu bodů má rozhodující extrabod předseda NPDM). Z nich poté porota stejným systémem vybere vítěze.

  Loga budou porotcům představena najednou, v tištěné podobě všech barevných variant (kalibrovaný barevný inkoustový tisk na A4). Loga budou posléze promítnuta digitálním projektorem na plátno (v pořadí, ve které byla doručena) a garant soutěže slovně ohodnotí technickou zdatnost každého loga, porotci se veřejného hodnocení zdrží.

  Vítěz bude telefonicky kontaktován a pozván k předání ceny.

  3) Rádně doručeným logem se rozumí práce, která splňuje všechny nutné podmínky.

  Předání ceny

  Slavnostní předání ceny – sady grafického softwaru CorelDRAW Graphic Suite X3 – proběhne na Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze, v pondělí, 22. října. Konkrétní místo bude upřesněno. Cenu vítězi předá zástupce společnosti Corel.

  Konzultace prací

  Pro konzultace prací a dotazy týkající se výběrového řízení kontaktujte, prosím, garanta soutěže, Ladislava Veselého na e-mailu: vesely@participace.cz, nebo telefonicky na +420 724 506 983.


  O společnosti Corel

  Společnost Corel patří mezi špičkové výrobce grafického softwaru, softwaru pro zvýšení produktivity a softwaru pro digitální zpracování obrazu. Její produkty používá více než 100 milionů uživatelů po celém světě. Portfolio produktů společnosti Corel zahrnuje oblíbené a celosvětově uznávané produkty, jako je CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Paint Shop Pro®, Corel® Painter™, Corel DESIGNER®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip® nebo iGrafx®. V roce 2006 společnost Corel koupila společnost InterVideo, výrobce programu WinDVD®, a společnost Ulead, která se zabývá vývojem softwaru pro zpracování videa, vytváření obsahu DVD a zpracování digitálního obrazu. Software společnosti Corel je navržen tak, aby uživatelům umožňoval zvýšení produktivity a vyjádření vlastního tvůrčího potenciálu, nabízí také vyšší standard ovládání. Dokladem této skutečnosti jsou stovky ocenění, které produkty společnosti Corel získaly za špičkové výkony v oblasti návrhu, inovace a využití softwaru.

  Produkty společnosti Corel se nyní prodávají ve více než 75 zemích, a to prostřednictvím stabilní mezinárodní sítě prodejců, výrobců OEM (Original Equipment Manufacturer), poskytovatelů online a globálních webových stránek společnosti Corel. Ústředí společnosti sídlí v kanadské Ottawě. Další velké kanceláře jsou ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Číně a Japonsku. Akcie společnosti Corel jsou obchodovány na burze NASDAQ pod symbolem CREL a na burze TSX pod symbolem CRE. www.corel.com/cz


  © 2007 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel, CorelDRAW, Paint Shop Pro, Snapfire, Painter, Corel DESIGNER, WordPerfect, WinZip, iGrafx, InterVideo, WinDVD, Ulead a logo společnosti Corel jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Corel Corporation nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní produkty, písma a loga a názvy společností jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

  Pro více informací se, prosím, obracejte na:

  Jana Votavová
  Vedoucí programu Participace
  votavova@participace.cz
  Tel: +420 721 463 078

  Autor