ADRA Česká republika V posledních letech se snaží ADRA Česká republika – kromě dalších projektů na pomoc potřebným – zlepšit zdravotní péči na východě Keni. Zdravotnická ambulance spolu s porodnicí, které ADRA zrekonstruovala během posledních dvou let, slouží spádové oblasti o 200 tisících obyvatel.
  V regionu poblíž Viktoriina jezera, obývaného původním kmenem Kisiiú, je zvýšený výskyt malárie. Odhaduje se rovněž, že je zde nakaženo virem HIV téměř patnáct procent všeho obyvatelstva, což znamená nejvyšší výskyt onemocnění v zemi. Lidé se potýkají s problémem opuštěných dětí, stejně jako s nedostatkem základní zdravotní péče.

  Interiér zrekonstruované porodnice v keňském Itibu. Foto archiv humanitární organizace ADRA.Projekt „Rekonstrukce zchátralého zdravotnického zařízení v Itibu, Keňa“ začal už před dvěma roky. Nejdříve pod dohledem dobrovolníka Aleše Bárty byla zrekonstruována zdravotní ambulance. Dnes je v ní denně poskytována pomoc přibližně sto padesáti pacientům místními zdravotníky. Provoz ambulance je již v tomto roce plně soběstačný. Interiér zrekonstruované porodnice v keňském Itibu. Foto archiv humanitární organizace ADRA.Začátkem letošního roku se pak v druhé fázi pokračovalo dostavbou a vybavením budovy, která je nyní rodným místem mnoha Východokeňanů – Itibo získalo novou porodnici. Plánuje se další etapa. ADRA Česká republika chce zprovoznit zubní ambulanci a přistoupit k výstavbě lůžkové části pro pacienty se závažnými infekčními chorobami. ADRA zde hodlá v budoucnosti rovněž organizovat školení místních zdravotníků a stáže českých lékařů.

  „Častou příčinou úmrtí dětí v těchto místech bývá zanedbání jejich nemoci. Někdy to bývá z naprosté neznalosti či nepoučenosti rodičů, nicméně mnohem častěji se jedná o případy, kdy si prostě návštěvu lékaře s nemocnými dětmi nemohou z finančních důvodů dovolit,“ říká Aleš Bárta, který se vrátil z posledního pracovního pobytu v Keni před třemi týdny.
  Ambulance a porodnice v Itibo, Keňa, kterou zrekonstruovala ADRA ČRJeden z případů, které nakonec dopadly dobře: Sedmiletý chlapec z Itiba utrpěl těžké popáleniny, když se na něm vzňalo od ohniště tričko. Jeho rodiče neměli peníze na léčbu v místní nemocnici, a proto ho až po několika dnech v zuboženém a kritickém stavu donesli do místní zdravotnické ambulance ADRA. Ujal se ho zdravotník Aleš Bárta, který celý případ konzultoval s odborníky v České republice. Chlapec se po měsíci mohl vrátit domů…

  Dne 9. července 2007 byla zprovozněna dárcovská SMS zpráva (DMS) ve prospěch aktivit humanitární organizace ADRA v Keni. Přispět na projekt můžete odesláním hesla DMS KENA na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, ve prospěch projektu jde 27 Kč.

  Autoři