Výroba dávných nástrojů děti bavila.V Čikovské doubravě o víkendu skončil tábor pro malé archeology. Že experimentální archeologie není jen doména dospělých dokázala třicítka dětí nejen z Vysočiny, ale i Pardubicka, Jižních a Středních Čech či Jižní Moravy. Z těchto míst se sjeli táborníci do stanového městečka u Čikova (Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí), aby postupně probádali paleolit, neolit, období Keltů i Slovanů a raný středověk.

    Táborníci si sami zhotovili luky a obarvili trička.Experimentální archeologií nás provázel Milan Vokáč, zvaný Voki, (archeolog Muzea Vysočiny Jihlava) a sám se nestačil divit, jak umí být i desetileté děti zapálené do výroby pravěkých a středověkých nástrojů. A co jsme společně stihli vytvořit? Z rostlin jsme nabarvili bavlněná trička, žlutou dala olše, třezalka, jasan a slupky od cibule, růžovou černý bez a modrou černé jeřabiny…

    Při práci na tkalcovském stavuPak už mohla začít klasická experimentální archeologie, to znamená výroba původních nástrojů denní potřeby pomocí tradičních surovin a postupů. Pravda občas pazourek nahradil nůž a šlachu provázek; uznali jsme, že své první zvíře děti nemusí lovit v deseti letech s oštěpem v ruce. Lukostřelecký výcvik v Čikovské doubravěNicméně, z náletu mladých jasanů byly velice rychle vytvořeny tři desítky přes metr a půl dlouhých luků, z amfibolitových destiček jsme ostřili sekerky, z místní hlíny s příměsí grafitu jsme postavili keramickou pec a ze stejné hmoty vyráběli mističky, popelnice, hrnečky a různá zvířátka včetně nejrůznějších Venuší. Malí archeologové stihli i brigádu na lesní školce.Zkusili jsme činit a udit kůže, malovat na tělo, rýžovat v potoce stříbrnou rudu (galenit), postavit stav a utkat si na něm společně rohož. A to jsme stihli i brigádu v lesní školce a celodenní výpravu nazvanou Stěhování národů. Mladí archeologové se už dnes těší na příští tábor a rádi by jeli na celých 14 dní.

    Díky keramické peci spatřil světlo světa i tenhle pohárek. Chaloupky, středisko pro vzdělávání v přírodě, které tábor připravilo, už dnes chystá archeovíkend pro zájemce z řad učitelů, oddílových vedoucích i veřejnosti, které proběhne na středisku v březnu příštího roku. Vždyť dozvědět se, jak žili lidé dříve, nám pomůže pochopit i náš dnešní život mezi hypermarkety. Až si říkám, jestli odtrženi od reality žijeme opravdu na táborech, z nichž se vracíme zpět do civilizace, nebo je to všechno naopak?

    Marťas, náčelník náčelníků Keltské osady 2007