Vernisáž Putování ve foyer Domu OSN: je na co se dívat.Začleňování imigrantů a jejich rodin do většinové společnosti v zemi, kterou si zvolili pro svůj další život, může mít mnoho různých podob. Jednu z nich dokládá fotografická výstava o putování skupiny dětí z Arménie, Čečenska, Ingušska a Ukrajiny po našich dětských letních táborech. Vernisáž Putování se uskutečnila 7. září 2007 ve foyer Domu OSN na náměstí Kinských v Praze 5. Expozice sestává jednak z dokumentárních snímků fotografů Štěpána Kačeny a Petra Horkého, a jednak z fotografií pořízených samotnými dětmi.

    Koordinátorka projektu „All different, All equal“ Kateřina Zezulková: Výstava Putování vypráví o tom, co při něm děti zažily.„Šlo převážně o kontakt minoritní skupiny cizinců, kteří u nás získali mezinárodní ochranu, nebo o ni ještě žádají, s majoritní skupinou, jíž jsou české děti. Pro ně je běžné jet na letní tábory. Děti uprchlíků na nich ale nikdy nebyly a nevědí, jaké to je, spát ve stanu nebo v týpí a jíst z ešusu. A tak jsme si řekli, že by bylo hezké, kdyby si to třeba mohly zkusit také. Druhým cílem bylo zvýšit povědomí českých dětí a mladých lidí o tématech migrace, dozvědět se o kulturních zvycích zemí, ze kterých k nám uprchlíci nejčastěji přicházejí, slyšet některé příběhy a seznámit se s jejich nositeli face to face. K oceněným účastníkům fotosoutěže Putování patřila i Arménka Diana.O tom, co děti zažily, vypráví tahle výstava,“ zahájila vernisáž Kateřina Zezulková, koordinátorka kampaně „All different, All equal“, v jejímž rámci se projekt Putování uskutečnil. Kampaň v ČR probíhá od června 2006 do října 2007 a realizuje ji Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou Evropy a dalšími, převážně nevládními organizacemi.

    Děti na jejich cestě provázeli kromě fotografů ještě dospělí vedoucí; organizátoři vybrali jako cíl Putování čtyři tábory v severních Čechách. Kateřina Zezulková upřesnila, že jedním z nich byl integrační tábor, kam jezdí děti cizinců, děti z dětských domovů či sociálně slabších rodin; druhým byl tábor Klubu Pathfinder, třetí tábor byl skautský a čtvrtý turistický.

    Pro cenu za umístění ve fotografické soutěži si spolu s dalšími přišla Nairi z Arménie.Potlesk přítomných si poslechl také ingušský chlapec Maga.A na co vlastně zamířily děti hledáček svého fotoaparátu? – Třeba na dlouhou řadu podsadových stanů, na krajinu v mlžném oparu, na indiánské týpí nebo na ovci pasoucí se za plotem. Zaujal je také ruch kolem táborové jídelny, rozkvetlá květina, nádraží s kolejemi ubíhajícími někam pryč, osamělá vlajka na stožáru… A protože jejich snímky byly soutěžní – část vítězných prací vybrala pětičlenná odborná porota a o části rozhodlo hlasování prostřednictvím internetu – vernisáž v Domě OSN se stala i vhodnou příležitostí pro předání hodnotných věcných cen. Projekt Putování by nebylo možné uskutečnit bez podpory Vysokého komisariátu pro uprchlíky (UNHCR), díky finanční podpoře Rady Evropy a ministerstva školství, které kampaň „All different, All equal“ zaštítilo, podotkla Kateřina Zezulková.

    Výstava Putování je v Domě OSN k vidění do 8. října 2007.

    Autor