paragraf…dle §217 trestního zákona… – to by jistě probralo z dřímoty úplně každého, natož vedoucího mimoškolního kolektivu dětí a mládeže. Snahou všech solidních spolků je, aby se podobné „hrůzné sny“ nestávaly smutnou realitou – právě proto se pořádají různá školení, kvalifikační kursy, VVZ…

    Literatury, zejména té stravitelné souhrnné právní v oblasti „mimoškolní práce s dětmi“, bohužel není mnoho (většinou je totiž problematika roztříštěna do mnoha zdánlivě nesouvisejících zákonů, vyhlášek…) a tak mnohdy „dobrá rada nad zlato“. A ke všemu se člověk ještě dozvídá, že „neznalost zákona neomlouvá“.

    Naštěstí opět vyšla zásadní příručka „Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží“, kde se autorský tým pod vedením zkušeného autora kompletně zhostil celé široké problematiky. Suchý text je prokládán praktickými příklady z praxe (člověk se až diví, co všechno se může stát) a graficky jsou vždy zdůrazněny hlavní pasáže jednotlivých kapitol. Toto vydání je rozšířeno o mnoho aktuálních kapitol (např. Pověření nezletilého k činnosti jménem organizace, Etnická, kulturní a náboženská specifika, Návštěva činnosti organizované jiným subjektem, Práce dětí, Pořádání činnosti pro veřejnost…) s tím, že právní stav je k 1. 6. 2007.

    Český svaz ochránců přírodyBližší podrobnosti o uvedené příručce (vydalo Sdružení Mladých ochránců přírody v roce 2007, ISBN 978-80-903969-1-3, 224 stran) jsou na internetových stránkách www.smop.cz v sekci „Bezpečnost“. Věřím, že přírůstek do vaší odborné oddílové, spolkové, střediskové, klubovní,. knihovny neujde pozornosti a najde si k vám cestu. Nechci malovat čerty na zeď, ale jak říkával Suvorov „Předem varován – lépe vyzbrojen“.