ADRA Česká republika Humanitární organizace ADRA vyhlašuje každým rokem výtvarnou soutěž, které se účastní základní školy z celé České republice. Letos to bude již po třetí, a to na téma „Děti proti chudobě aneb lidé by chudí být neměli“.

  Soutěž je součásti vzdělávacího projektu PRVák, který pomocí vyškolených lektorů blíže seznamuje děti a mladé lidi v České republice s rozvojovou problematikou, tedy pomoci jim pochopit co jsou to vlastně rozvojové země, s jakými potížemi se potýkají, kdo a jak jejich situaci řeší, na jakých principech rozvojová pomoc funguje a jakým způsobem se do ní mohou zapojit oni sami.

  Účastnící se musí pohybovat ve věkové hranici od sedmi do jedenácti let. Jejich úkolem je namalovat nebo nakreslit na papír (A4 nebo A3) svoji představu o tom, jak pomoci chudým lidem. Soutěž začíná 1. února 2008 a končí 21. dubna 2008.

  Všechny přihlášené výtvory posoudí porota sestavená z odborníků i laiků. Padesát nejlepších obrázků bude jako obvykle otištěno ve speciálním katalogu. Porota ještě udělí první až třetí místo autorům nejlepších výtvarných prací. Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže se uskuteční v úterý 3. června 2008 na benefici v Praze, kde budou také k vidění vítězná díla. Na setkání jsou zváni všichni, které za žádných okolností neopouští chuť pomáhat tam, kde je to třeba. Budou mezi nimi i ti, jež se nebojí postavit se proti smutku a chudobě a hledají cesty jak je vymést ze všech šedivých koutů.

  Více informací na www.adra.cz nebo adra@adra.cz.

   


   

  JAK OBOHATIT VÝUKU
  Jednou z nejvíce přetřásaných otázek mezinárodního společenství je pomoc rozvojovým zemím. Zástupci všech států světa si roky marně lámou hlavu nad tím, jak zajistit jejich ekonomický, politický, ale i sociální pokrok, jak nejlépe investovat peníze určené na mezinárodní rozvojovou pomoc, zda a do jaké míry oddlužit chudé země či jakým způsobem dosáhnout udržitelného rozvoje.

  A tak je i široká veřejnost téměř denně bombardována výrazy jako rozvojová problematika, rozvojové cíle tisíciletí, rozvojová spolupráce a v neposlední řadě humanitární pomoc. Většina však netuší, co se za těmito někdy až záhadnými slovními spojeními skrývá.

  Proto humanitární organizace ADRA vytvořila za podpory Ministerstva zahraničních věcí program rozvojového vzdělávání „PRVák“. Jeho cílem je blíže seznámit děti a mladé lidi v České republice s rozvojovou problematikou. Tedy pomoci jim pochopit, co jsou to vlastně rozvojové země, s jakými potížemi se potýkají, kdo a jak jejich situaci řeší, na jakých principech rozvojová pomoc funguje a jakým způsobem se do ní mohou zapojit oni sami.

  Vyškolení lektoři pořádají přednášky na všech mateřských, základních a středních školách, které o projekt projeví zájem. V rámci PRVáku jsou pořádány i vzdělávací semináře pro učitele základních škol. Školy, které by se rády do projektu zapojily mohou kontaktovat organizaci ADRA prostřednictvím jejich webových stránek www.adra.cz nebo se obrátit na koordinátoru projektu Petru Antošovou (petra.antosova@adra.cz).

  Autor