Setkání laureátů Ceny Přístav, Brno, leden 2008 Česká rada dětí a mládeže uspořádala v pátek 11. ledna 2008 první setkání dosavadních laureátů Ceny Přístav – ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Akce, konaná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, se uskutečnila na výstavišti v Brně v rámci veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour. Cílem setkání byla výměna zkušeností z oblasti podpory práce s dětmi a mládeží, představení několika konkrétních aktivit a projektů a vyzdvihnutí přínosu ocenění pro rozvoj politiky mládeže v ČR. Kromě držitelů ocenění se v Brně sešli i zástupci organizací, které v minulých letech návrh na udělení ceny podávaly, a další představitelé dětských a mládežnických organizací.

  „Cena je určena lidem, kteří jsou ve státní správě a samosprávě, především na té místní a regionální úrovni, dobrým a bezpečným přístavem pro naši činnost,“ uvedl předseda ČRDM a moderátor setkání Pavel Trantina. Připomněl také motto ocenění, které podle něj velmi pěkně vyjadřuje partnerství veřejné správy a neziskových organizací: „Když půjdu před tebou, můžu splést cestu. Když mě necháš jít za sebou, můžu se ti ztratit. Když půjdeme vedle sebe, společně dojdeme k cíli.“

  Laureátka Ceny Přístav 2006 Miroslava Smolíková (s mikrofonem)Laureát Ceny Přístav 2003 Petr Halada Setkání se zúčastnilo celkem šest laureátů Ceny Přístav, kteří v minulých letech ocenění obdrželi – Sylva Sládečková, Miroslava Smolíková, Václav Průcha, Jan Burda, Vít Beran a Petr Halada. Spolu s ostatními přítomnými se postarali o to, že setkání bylo velmi inspirativní a neslo se v příjemném a přátelském duchu. Někteří z laureátů podrobněji představili své projekty a aktivity, za které v minulosti cenu obdrželi.

  Sylva Sládečková, koordinátorka prevence kriminality z Městského obvodu Ostrava-Jih, představila podporu práce volnočasových aktivit dětí a mládeže na svém úřadě. Mezi konkrétními aktivitami zmínila především přestavbu kluboven z bývalých mateřských školek a fungování Centra volného času KLIKA, o jehož zřízení se rozhodujícím způsobem zasadila. Laureát Ceny Přístav 2003 Vít BeranLaureát Ceny Přístav 2007 Václav PrůchaVelice inspirativní bylo i vystoupení Václava Průchy, vedoucího oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ten byl Cenou Přístav oceněn především za počin z roku 2004, kdy se svými spolupracovníky vypracoval „Strategii podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji na období 2005 až 2008“. Tato strategie byla přijata a schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje jako závazný dokument v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže. Jedná se o průlomový čin a vznikl tak dokument, který nečekal na připravovanou legislativu, neměl předlohu v žádném jiném kraji a ani nevznikl „na objednávku“.

  Jan Burda, zástupce ředitele NIDM MŠMTVladimír Kubát, předseda Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, Mojmír Nováček, předseda Rady dětí a mládeže Severomoravského kraje - RADAMOK a Sylva Sládečková, laureátka Ceny Přístav 2004 S informační a finanční podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže v kraji Vysočina seznámil přítomné Jan Burda, zástupce ředitele NIDM MŠMT a bývalý vedoucí oddělení mládeže a sportu na krajském úřadě. Nejzajímavější částí jeho příspěvku bylo představení grantových programů ve Fondu Vysočiny – finančního nástroje pro rozvojové projekty. V následné diskusi své aktivity a názory přednesli i ostatní přítomní laureáti a jejich navrhovatelé z řad sdružení dětí a mládeže. Příjemnou tečkou za vydařeným setkáním byla i jeho neformální část, ve které účastníci pokračovali v živých diskusích v příjemné a přátelské atmosféře.

  Věříme, že se tato setkání stanou do budoucna dobrou tradicí a místem pro setkávání partnerů z veřejné správy a samosprávy se zástupci dětských a mládežnických sdružení.


  symbol Ceny Přístav, udělované Českou radou dětí a mládeže komunálním politikům, kteří podporují činnost sdružení dětí a mládeže Cena Přístav, kterou Česká rada dětí a mládeže uděluje již od roku 2002, je ocenění zástupcům veřejné správy na místní a regionální úrovni, kteří tuto funkci vykonávali alespoň po část období od 1. ledna předcházejícího roku, za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji. Navrhnout kandidáty mohou alespoň tři občanská sdružení dětí a mládeže nebo Domy dětí a mládeže (Střediska volného času). Letos tak mohou učinit do 15. dubna 2008, kdy končí lhůta k předložení návrhů.

  Smyslem Ceny Přístav je vyzdvihnout dobré zkušenosti z komunální politiky a ocenit konkrétní představitele této sféry (volené i jmenované), kteří mohou být příkladem všem ostatním. Ocenění má podobu ručně malované lahve s uvnitř uloženým poselstvím. V minulých letech cenu obdrželi například hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, bývalý pražský primátor Jan Kasl, hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, senátor a starosta města Chýnova Pavel Eybert nebo poslanec a bývalý starosta MČ Praha 13 Petr Bratský.

  Bližší informace o Ceně Přístav, laureátech minulých ročníků a podmínkách navržení najdete na stránkách www.crdm.cz/pristav.

  Autor