Čas k dílu, čas k jídlu. (Foto z výročního setkání členů dobrovolnických týmů v pardubickém Luka bowlingu)Občanské sdružení Altus uspořádalo v pátek 15. února 2008 setkání absolventů programu Make a Connection – Připoj se. Deset dobrovolnických týmů celý loňský rok v nejrůznějších částech Pardubického kraje realizovalo projekty s rozmanitým zaměřením – keltské slavnosti, deskovou hernu, obnovu studánek či koncerty. Jejich výroční setkání, spojené se společenským posezením a zábavou, udělalo za odvedenou prací tečku.

  logo AltusNa realizaci svých projektů dobrovolníci dostali prostřednictvím Občanského sdružení Altus více než 300 000 korun, a navíc měli po celou dobu možnost své kroky s Altusem konzultovat. Dobrovolnické týmy zároveň prošly i víkendovými vzdělávacími kurzy, které lektorovali odborníci na komunikaci, propagaci, ekonomiku, neziskový sektor či dobrovolnictví. Program Make a Connection - Připoj seMezi lektory byl například dlouholetý občanský aktivista Roman Málek, pracovnice krajského úřadu zodpovědná za komunikaci s neziskovým sektorem Dana Krouželová či komunitní pracovník Šance pro Tebe Artem Vartanian.
  „Setkání proběhlo v Pardubicích, v Luka bowlingu. V první části programu přítomní hovořili o realizaci projektů, v druhé následovalo pohoštění a turnaj v bowlingu,“ přiblížil setkání Roman Málek, který mladé dobrovolníky při práci na projektech podporoval.

  V letošním roce bude vyhlášen další ročník programu Make a Connection – Připoj se, celostátně zabezpečený Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Program Make a Connection – Připoj se je společným programem NROS a společnosti Nokia.


  Realizované projekty:

  Obnova studánek v Přírodní rezervaci Maštale
  V přírodní rezervaci Maštale jsou čtyři neudržované studánky. Mladí lidé se loni inspirovali projektem Make a Connection, v jehož rámci byla nedaleko vybudována naučná stezka. Dobrovolníci chtějí během letních měsíců studánky opravit, nainstalovat k nim posezení a informační tabule. Doporučení jim dala kamarádka ze skautského tábora; díky svým kontaktům s místními ochránci přírody může do budoucna zajistit drobnou údržbu stezky. Místo realizace: Přírodní rezervace Maštale (mezi obcí Bor u Skutče a Budislav)

  Keltské svátky
  Dobrovolníci chtějí uspořádat oslavu tří keltských svátků: Lughnasad (28. 7.) – svátek boha Lugha, oslava léta, první sklizně, Podzimní rovnodennosti (21.9.) a Samhain (3. 11.) – keltský Nový rok. V rámci programu je připraveno divadelní vystoupení, předvádění keltských řemesel s odborným výkladem, ruční práce, workshopy. Projekt doporučil starosta obce Nasavrky a též místopředseda občanského sdružení Boii. Místo realizace: Nasavrky

  Dobrovolnictví v LND Nemocnice Chrudim
  Hlavní úlohou projektu je zpříjemnit čas seniorům hospitalizovaným v LDN nemocnice Chrudim. Projekt se týká i seniorů upoutaných na lůžko a postižených demencí. Dobrovolníci budou od června do listopadu jednou týdně docházet do nemocnice a pro seniory realizovat různé volnočasové aktivity. Projekt doporučily odborné učitelky Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Místo realizace: Chrudim

  Kámen pro všechny (Kamenosochařské symposium)
  Sochařské symposium má probíhat začátkem léta společně s hudebním festivalem Yanderov. Projekt představí návštěvníkům festivalu kamenické řemeslo, které si zájemci budou moci také vyzkoušet. Téma soch vytvořených v rámci projektu, vzejde z dohody s ředitelem Domova sociálních služeb ve Slatiňanech, kde budou výtvory umístěny. Projekt doporučuje ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské. Místo realizace: Janderov (Chrudim, Slatiňany).

  Za prastarými řemesly
  Projekt se zabývá rekonstrukcí řemesel našich předků v praxi a přiblížením experimentální archeologie co nejširší skupině obyvatel. Pro veřejnost bude připravena přednáška o historii výroby předmětů z keramické hlíny, o jejich zdobení a o vývoji technologie zpracování železné rudy. V další fázi proběhne výstavba replik roštové pece na keramiku a tavné pece na železnou rudu. Při akci obce budou dobrovolníci zpracovávat železo ve výhni a na závěr projektu se uskuteční koncert hudební skupiny. Projekt doporučil starosta obce.

  Místo realizace: Sebranice Festival Hudba pomáhá – „Hudba pro Šimona“
  Cílem benefičního festivalu hudebních skupin z okolí Chocně je představit místní mladé a méně známé skupiny a prezentovat je širší veřejnosti. Navíc je plánováno získat finanční prostředky na nákup speciální počítačové sestavy pro chlapce s dětskou obrnou, který je upoután na invalidní vozík a má zrakové postižení. Mladí lidé se v minulosti podíleli i na řadě akcí, při nichž například získávali finanční prostředky na stavbu školy v Africe. Samotná akce by měla proběhnout 8. září. Doporučení týmu dal jejich kamarád z Junáku. Místo realizace: Choceň

  Nekořský plachetní spolek
  Cílem projektu je v obci Nekoř vytvořit celoročně fungující plachetní spolek. V letním období je úkolem dobrovolníků naučit se základní plavební technice a metodice plachtění, v zimním čase výlet na sněžnicích, stavba lodí apod. Mladí lidé lodě nyní již mají a potřebují peníze na jejich dostavbu a na bezpečnostní výbavu. V rámci projektu chtějí uspořádat křest lodí, vyzkoušet jízdu na Baťově kanále, plout po Labi až na Balt. Doporučení k projektu dal vedoucí klubu Salesiánského hnutí mládeže; dobrovolníci se aktivně účastnili stanových táborů tohoto sdružení. Místo realizace: Nekoř (+ výlety)

  Klub Šumák
  Dobrovolnický tým dlouhodobě pomáhá pejskům v útulcích a na jejich podporu organizuje festival. Nyní by chtěl založit klub, který by měl dlouhodobě fungovat. Cílem je spojit hlavně děti a mladé lidi, kteří mají nebo chtějí mít pejska a chtějí s ním také trávit aktivně volný čas. V rámci projektu chtějí dobrovolníci mj. vytisknout letáky, vybavit klubovnu a uspořádat Voříškiádu. Projekt doporučuje ředitelka kulturního domu Dubina v Pardubicích. Místo realizace: Pardubice

  Stolní hry nové generace aneb Pojďme si je zahrát
  Dobrovolníci, kteří předloni realizovali projekt „Výprava do Egypta“, určený dětem, se rozhodli podat projekt, jehož cílem je představení stolních her určených mládeži a dospělým. Dobrovolnický tým chce jednou měsíčně pořádat hrací odpoledne v místním společenském domě. Mladí lidé chtějí tímto projektem nabídnout zajímavou alternativu k dnešním oblíbeným kratochvílím, jako je sledování TV či hraní her na PC. Projekt doporučil jednatel dětské organizace Robi. Místo realizace: Slatiňany

  Oživlé sídliště
  Dobrovolníci v loňském roce úspěšně uspořádali na sídlišti v Hlinsku první ročník projektu Oživlé sídliště. Cílem projektu je oživit všední život na sídlišti a představit co nejširší nabídku volnočasových aktivit jeho obyvatelům. Po zkušenostech z minulého ročníku chtějí dobrovolníci některé programy doladit, jiné zopakovat či vymyslet nová stanoviště. Lidé si tak budou moci vyzkoušet stolní hry, fotbálky, navštívit beatbox, exhibici breakdance, skákací hrad, divadelní představení, ale i kurz sebeobrany či kurz první pomoci. Letos mají navíc dostat svoji koncertní šanci začínající kapely. Samotná akce by měla proběhnout 31. srpna a 1. září. Projekt doporučil předseda místního volnočasového občanského sdružení. Místo realizace: Hlinsko