Táborový nástup, ilustrační snímek PionýrÚspěšný projekt „Opravdu dobrý tábor“ se i letos dočkal svého pokračování. Cílem tohoto projektu je zvýšení povědomí veřejnosti v oblasti obecných pravidel, jež by měl splňovat každý tábor, a ochrany práv spotřebitelů služeb rekreačního charakteru pro děti a mládež. Cílovou skupinu tvoří především rodiče dětí – budoucích účastníků táborů a pobytových akcí. Pro tento rok byl navíc „Opravdu dobrý tábor“ provázán i s projekty „Návštěvník“ a „Parťáci“. Co to vlastně všechno znamená?

  Pionýr Prostřednictvím dlouhodobé informační kampaně realizované ve sdělovacích prostředcích, na informačních webových stránkách www.dobrytabor.cz a dále prostřednictvím vlastních tištěných materiálů, jejíž součástí je i příprava kontaktních akcí určených veřejnosti s nabídkou setkání s odborníky, se snažíme prohloubit zájem rodičovské veřejnosti o tuto problematiku. Projekt úspěšně probíhá již od roku 2005. Pro letošek jsme navíc přichystali i zajímavé obohacení o následující projekty:

  Pohled do táborové kuchyně, ilustrační snímek Pionýr Návštěvník
  Na tábor je pozván vedoucí ze zahraničí a z rozpočtu tábora je mu uhrazen pobyt v České republice. Vedoucí ze zahraničí by se měl po celou dobu tábora zapojit do běžné činnosti tábora (příprava her, účast na hrách, pomoc při táborových pracích, pomoc při činnosti s dětmi, účast na poradách).

  Na táboře si mohou děti zkusit různé další aktivity, ilustrační snímek Pionýr Parťáci (www.partaci.pionyr.cz)
  Občanské sdružení Pionýr připravilo nový projekt Parťáci, který je určen pro děti ze zařízení institucionální výchovy. Cílem projektu je vytvořit prostředí pro opravdovou integraci dětí ze zařízení institucionální výchovy. Poskytnout jim příležitost zapojit se mezi děti – členy Pionýra prostřednictvím letních pionýrských táborů, a najít si tak nové kamarády. Nejde o jednorázovou akci. Jde nám o pomoc se začleněním dětí ze zařízení institucionální výchovy do běžného života, o vytvoření přátelství mezi dětmi a o případné vytvoření dlouhodobější spolupráce jednotlivých pionýrských skupin a výchovných institucí.


  Tisková konference ke kampani „Opravdu dobrý tábor“ se uskuteční 10. 4. 2008 od 13.00 v Sahara Cafe, Ibsenova 1, Praha 2.

  www.dobrytabor.cz

  Kontakt:
  Jakub Kořínek, odborný pracovník
  Opravdu dobrý tábor
  Ústředí Pionýra v ČR
  Senovážné nám. 977/24
  Praha 1
  116 47
  tel.: 222 247 529

  Autoři