Jedličkův ústav v Praze slaví 95 letSlavnostní den u příležitosti 95. výročí svého založení pořádá Jedličkův ústav a školy v Praze na Vyšehradě v pondělí 28. 4. 2008. Děti i dospělí společně připravili pro příchozí doprovodný program s koncertem skupiny The TAP TAP, tržištěm a ukázkami sportovních aktivit. Pokud bude dobré počasí, dojde i na slaňování vyšehradských hradeb na vozíku! Vítáni jsou všichni, kteří se o „Jedličkárnu“ zajímají. Cílem je ukázat, jak se v ní dnes žije, co všechno tato instituce nabízí a jak se změnila za těch 95 let.
  Zároveň se od 9.30 do 11.30 uskuteční slavnostní setkání ve Velkém zasedacím sále Nové radnice, 1.p., Mariánské náměstí 2, Praha 1. Pozvaným hostům pracovníci i studenti škol představí své činorodé aktivity. V 11.00 začíná tamtéž tisková konference.

  Hlavním cílem JÚŠ je připravit mládež s tělesným postižením do života jako samostatné jedince, v co největší míře integrované do společenského prostředí. Nelichotivě zabarvené slovo „ústav“ se snaží bourat motto: „Neústavní ústav“. „Jedličkárna“ totiž není uzavřeným ústavem pro slaboduché, jak si často veřejnost myslí. To se pokusí ukázat i 28. 4. 2008.

  Současný oficiální název Jedličkova ústavu zní: Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola, zkráceně Jedličkův ústav a školy (JÚŠ). Jeho nynějším provozovatelem a zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy. 95. výročí by mělo být příležitostí ukázat městu i veřejnosti, že jde o jednu z věcí, na niž mohou být Pražané hrdí. JÚŠ totiž nabízí široké spektrum moderních služeb lidem s fyzickým handicapem a představuje tak špičkové pracoviště srovnatelné se západní Evropou.

  Vedle tradičních a očekávaných služeb v podobě školství (MŠ, ZŠ, gymnázium, sociálně správní, obchodní a praktická škola), rehabilitace a ubytování, nabízí i řadu nových aktivit: samostatné bydlení v garsonkách na jeden rok (v moderní nově postavené budově); odlehčovací – respitní péči; rehabilitační pobyty pro rodiny s malými dětmi; k dispozici je moderní bazén, sauna, vířivky, basketbalové hřiště, veslovací trenažér, venkovní trampolína atd.

  Z potřeb a aktivit klientů vedle „Jedličkárny“ vzniklo i úzce napojené Centrum služeb Vyšehrad. Jde o volné sdružení několika právních subjektů rozšiřujících služby JÚŠ. Krásná ukázka toho, jak mohou doplňovat své možnosti „velká kamenná zařízení” typu JÚŠ s menšími a flexibilnějšími zařízeními, jako jsou občanská sdružení či nadace. Z celé řady jmenujme úspěšný Sportovní klub JÚŠ, O. s. TAP provozující hudební skupinu a školu, O. s. Asistence pomáhající klientům při odchodu ze školy, Nadaci JÚ nebo O. s. Borůvka, které zajišťuje dopravu klientů, ale v historickém areálu Vyšehradu provozuje i obchůdek s výrobky z Dílen tvořivosti.

  Jedličkův ústav v Praze na Vyšehradě byl v tichosti otevřen k 1. dubnu 1913. Přes čtyřicet let ho provozoval Spolek pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze. Předsedou spolku byl tehdy prof. MUDr. Rudolf Jedlička, pokrokový chirurg, který jako jeden z prvních u nás začal pracovat s rentgenem. Podařilo se mu od samého počátku nastartovat rychlý a úctyhodný rozvoj nového pedagogického-zdravotně-sociálního zařízení. V prvních letech pomáhal Jedličkovi s prací pedagog František Bakule. Adresa první budovy ústavu V Pevnosti 4 funguje dodnes, ale v současnosti zahrnuje JÚŠ již celkem 5 budov. Ta nejnovější přibyla díky Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2007.

  Kontakt:
  Mgr. Radek Musílek – mediální koordinátor 95. výročí JÚŠ; email: r.musilek@jus.cz
  Telefon: 775 604 600, webové stránky: www.jus.cz

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autor