ADRA Česká republikaVíce než šedesát ukrajinských sirotků, popř. dětí ze sociálně slabých rodin nebo z rodin zničených alkoholem a drogami, musí i v průběhu prázdnin zůstat v zařízení sirotčince v Mukačevu. Právě ony jsou předmětem zájmu českých dobrovolníků, kteří se jim rozhodli věnovat část svých prázdnin nebo dovolené.

    Proč to udělali? Studentka Vendula Macháčková to vyjádřila slovy: „Protože osud těch dětí mi není lhostejný a uvědomuji si, že nikdo z nás si rodinu, do které se narodí, nevybere. Ty děti nemohou za to, že se narodily v podmínkách, ve kterých se narodily, stejně jako já jsem neovlivnila, že jsem se narodila právě mým rodičům. Pro mne jako studenta je účast na tomto projektu jedna z mála možností, jak jim mohu aspoň trochu pomoci.“

    Čeští dobrovolníci zamířili na Ukrajinu postupně, ve dvou skupinách. Od prvního dne se museli hodně naučit. Přijmout rozdílné prostředí, rozdílnou mentalitu, ale i sladit své představy s možnostmi místních dětí. V neděli 13. 7. 2008 odjela do Mukačeva druhá skupina. I ona, podobně jako ta první, bude s dětmi trávit čtrnáct dnů. Na jejich konci bude dětskému domovu předáno nové dětské hřiště, které bude zaplaceno z prostředků českých dárců.

    „Nemáme moc cokoliv zásadního změnit v minulosti a budoucnosti těchto dětí. Máme ale možnost něco udělat pro jejich přítomnost. Máme možnost jim nabídnout své uši a svůj čas. Některé z nich uhýbaly před napřaženou rukou, dokud nepochopily, že nedostanou facku, ale budou pohlazeny. A dobrovolníci z česka toto pohlazení chtějí přinést,“ řekl Vítězslav Vurst, koordinátor tohoto projektu.

    Zdroj: www.adra.cz

    Autor