Kosení luk je důležité hlavně tam, kde se v minulosti kosilo.Už dávno neplatí ono ochranářské „příroda se o sebe postará, je ji třeba jen zakonzervovat a nijak nezasahovat do dějů v ekosystémech“. Opak je pravdou. Pokud předmět ochrany – louka či pastvina – vznikly přičiněním člověka, díky jeho péči, je třeba o toto území pečovat dál, a to nejlépe stejným způsobem. Místa, kde se dříve páslo, a díky tomu vzniklo hodnotné společenstvo, je třeba dál vypásat. Místa, kde se od nepaměti louky kosily, je potřeba dále kosit.

    Kosení luk - Chaloupky A právě tímto způsobem – tedy každoročním kosením a odklízením pokoseného sena – pečuje Český svaz ochránců přírody Kněžice o přírodní rezervaci Na Podlesích a přírodní památku Urbánkův palouk. „Každoročně nám s údržbou pomáhají dobrovolníci, kteří se na konci července sjedou na Chaloupky, brzy ráno vyráží s kosami a hráběmi na louky, odpoledne pak seno suší nebo odvážejí,“ upřesnil práci dobrovolníků Martin Kříž, programový ředitel Chaloupek, střediska pro vzdělávání a výchovu v přírodě.

    Chaloupky o. p. s. - logo Ochránci přírody by rádi na péči o mokřadní louky přizvali i širokou veřejnost. Vždyť vstát za rozbřesku, kdy je louka pokryta rosou, vzít do ruky klasickou kosu či dřevěné hrábě a být chvíli prospěšný svému tělu i přírodě, to jistě stojí za to. „Pokud máte zájem se kosení zúčastnit na den, dva, či tu s námi vydržet celý týden nebo dokonce 14 dní, jste srdečně zváni. Ubytování a pravidelná strava je pro kosáky na Chaloupkách zdarma od 20. července do 1. srpna“, doplnil Martin Kříž.

    Více informací na www.chaloupky.cz
    Kontakt: ČSOP Kněžice, Ing. Václav Křivan, email.: vaclav.krivan@chaloupky.cz, tel: 721 321 281