aby o této akci informoval/a v České republice i v Evropě. Nutná velmi dobrá znalost angličtiny a zkušenosti z novinářské profese. Více informací nalezneš v informačním dokumentu k výběrovému řízení – http://www.adam.cz/zahranici/rservice.php?akce=info&cisloclanku=2008070002.
    Uzávěrka pro zasílání žádostí je 8. srpna 2008.

    Autor