Mezinárodní festival YMCA Europe 2008 Po mnoha měsících napjatého očekávání vypukl 3. srpna Festival YMCA Europe 2008 v Praze. Byla to akce ve velkém stylu. Sjelo se na ni 7000 účastníků z 54 zemí světa. Pražské Výstaviště zažilo neuvěřitelnou směs jazyků, hudby, tanců, prezentací, sportů a her. Především byl ale celý festival naplněn výbornou přátelskou a otevřenou atmosférou.

    Mezinárodní festival YMCA Europe 2008 Velké skupiny ymkařů přijely z USA, Mexika, Brazílie, festival navštívíli i hosté z Asie a Afriky. Část programů připravovali sami účastníci pro ostatní. A bylo z čeho vybírat: obrovská pódia, spousta zajímavých aktivit – od koncertů, her, workshopů na především sociální témata, nebo outdoorových aktivit, až po bohoslužby činnosti výtvarné a jinak kreativní.

    Festival YMCA Europe 2008 City action – tedy den, kdy se festival přenesl z Výstaviště na pražská náměstí, připravila česká YMCA a jejích 15 dobrovolníků. Na všech náměstích byl velký počet nejen účastníků festivalu, ale i kolemjdoucích Pražanů, kteří se zapojili do programu. Akce se vydařila a zajímala se o ni i média – tisk, televize i rozhlas. Ukázky můžete najít na www.ymca.cz

    Mezinárodní festival YMCA Europe 2008 Ukázalo se, že YMCA umí uspořádat velkou akci a že ymkaři jsou aktivní lidé, kteří umí bavit nejen sebe, ale rádi připraví něco i pro druhé.
    Celá akce – festival i City Action – dopadla výborně, a to především díky mnoha dobrovolníkům, kteří nejen akci připravili, ale i na místě uskutečnili. Jim patří velký dík. Každý festival je především o setkání, atmosféře a to lze jen těžko předat slovy… snad budou výmluvnější fotografie. Ale pořádně si festival užijete jen na vlastní kůži, takže se těšte na rok 2013! Zdroj: www.ymca.cz

    Autor