Logo projektu La TraoHlavní myšlenkou tohoto projektu je nabídnout našim klientům mimořádný zážitek vycházející z jejich vlastního programu. Naším záměrem je nechat účastníky překonat vzdálenost z bodu A do bodu B; během cesty jsou přitom konfrontováni sami se sebou na základě různých náhodných situací vyvolaných nejrůznějšími okolnostmi, které vyžadují mnohdy jiné než jen fyzické vypětí. Překonání dané trasy je tedy do značné míry i záležitostí psychickou.

  Abychom dosáhli stanoveného cíle, je třeba:
  • podniknout několikadenní cestu v cizí (pro naše účastníky neznámé) zemi
  • ocitnout se v ne vždy “chápajícím” okolí (jiný jazyk, kultura, lokalita)
  • vědět si rady v různých situacích (použití prostředků veřejné dopravy, autostop, jízda na kole, na koni či na oslu, vyhledání noclehu, starost o jídlo)
  • vyrovnat se s nejistotou, co přinese zítřek – a dny následující

  Naši účastníci budou cestovat v párech a s minimálním množstvím peněz. Úspěch záleží na jejich schopnosti spolehnout se sami na sebe a na týmovou spolupráci. Svého cestovního partnera si vybírají sami; většinou půjde o pro ně důležitého dospělého člověka z jejich bezprostředního okolí (rodič, bratr, sestra apod.) Pokud nikoho takového nablízku nemají, mohou cestovat např. ve společnosti vychovatele. Oba poutníci vyrážejí na cestu jako rovnocenní partneři, mají společný cíl – a také zážitky.

  Před uskutečněním této cesty musí účastníci sepsat dohodu, v níž vlastními slovy vyjádří, čeho by chtěli dosáhnout tím, že se cesty zúčastní. Velice důležitým cílem může být obnova a upevnění jejich vztahu. Jiným cílem může být zase získání větší sebedůvěry, sebeúcty, pochopení pro druhého apod. Každý účastnický pár se denně může setkat s doprovázejícím sociálním poradcem.

  Praktické informace:
  Období: 7 dní (2 dny cesta tam a zpět do vybrané země, 5 dní cesty v cílové zemi) během Velikonoc 2009, v době od 6. do 19. dubna 2009).
  Lokalita: Přesné místo zatím ještě není určeno.
  Skupina: Samotní účastníci (10 párů sestávajících vždy z 1 dospívajícího člověka ve věku od 15 do 18 let a jednoho dospělého; dále psychologové, sociální pracovníci a vychovatelé, zaměstnanci denního centra.
  Celkový počet: zhruba 27 lidí.

  Předběžný program:
  Den prvý: cesta do cílové země, první “zkouška”, schůzka, společné přenocování skupiny
  Den druhý: cestování, schůzka, přenocování každého páru zvlášť na místě, které nalezl
  Den třetí: cestování, zkouška, schůzka, společné přenocování skupiny
  Den čtvrtý a pátý: cestování; každý pár se “na vlastní pěst” postará o jídlo a jeden nocleh, následuje schůzka a společné přenocování skupiny.
  Den šestý: krátká cesta, závěrečná schůzka, party na rozloučenou, společné přenocování skupiny
  Den sedmý: zpáteční cesta, recepce

  Profil potenciální partnerské organizace:
  Jsme přesvědčení, že schopnost naučit se vnímat a akceptovat rozdílnosti toho druhého může být přínosem jak pro klienty, tak i vychovatele. Proto hledáme lokální partnerskou organizaci, která by náš projekt ještě více prohloubila.

  Co očekáváme:
  V žádném případě nepožadujeme finanční nebo materiální podporu našeho projektu! Jediným požadavkem je časová investice do výměny nápadů týkajících se úrovně:
  – organizační (Informace o dané oblasti. Jaké vzdálenosti jsou reálné? Jaké jsou místní zvyky, pravidla? Kde je možné jet na kole, použít k plavbě kanoe, půjčit si osla? Kde lze levně nakoupit? Kde je možné přespat?)
  – vedení (Výměna pracovních zkušeností tamní organizace s naší, jejich metodika, vize atd.)
  – klientské (Popřemýšlet a pomoci částečně zorganizovat jeden nebo více interaktivních setkání mezi našimi účastníky a tamní mládeží: třeba společné barbecue, společný úkol, kontrolní schůzka, průvodcovství na některé z etap apod.)

  Co nabízíme my:
  Jako organizace zaměřená na zvláštní péči o mládež s více než 100 zaměstnanci v tomto “domovním a polo-domovním” a ambulantním sektoru již více než 60 let, bychom rádi fungovali jako konverzační partner. Naši psychologové, sociální pracovníci a vychovatelé by si rádi vyměnili zkušenosti týkající se pracovních metod, vizí apod.; nepochybně také vaše mládeže si může s námi vyměnit zkušenosti, zážitky. V úvahu by mohla připadat též eventuální návštěva vaší organizace u nás a poskytnutí recipročních služeb; návštěva by se mohla uskutečnit někdy na podzim nebo v zimě 2008.

  Kdo jsme?
  Vzw Onze Kinderen (Vzw Naše Děti) je organizací s více než 100 zaměstnanci pomáhajícími v profesionálním vedení a výchově dětí, mládeže a jejich rodičů v sektoru “Zvláštní péče o mládež”.
  Služby:
  Diensten Integrale Gezinsbegeleiding je ambulantní a poloambulantní částí organizace Vzw, sestávající ze 4 denních center a 1 služby pro domovní vedení (péče v rodinách).
  DIG de Tuba & Delta – ve městě Roeselare a ve městě Menen jsou 2 denní centra pro mládež ve věku od 12 do 18 let (chlapci a děvčata) a jejich rodiny. Většinou se naše mládež nachází v problematických výchovných podmínkách, z toho 1 ze 4 případů je popisován jako kriminální.
  Mládež navštěvuje centrum přes týden od 16 do19 hodin a během prázdnin od 9 do 17 hodin; večer a o víkendech jsou doma. Nabídka centra se soustřeďuje na vedení skupinové, individuální, školní a rodinné. Většinou se doba poradenské činnosti pohybuje kolem jednoho roku.

  Kontakt:
  Paul Paepe:
  vzw Onze Kinderen, Diensten Integrale Gezinsbegeleiding
  Blinde-Rodenbachstraat 23,B 8800 Roeselare, Belgium
  0032 498/477 687 0032 51/222 144
  paul.paepe@vzw-ok.be

  Marc Vermeulen:
  vzw Onze Kinderen, Diensten Integrale Gezinsbegeleiding
  Blinde-Rodenbachstraat 23, B-8800 Roeselare, Belgium
  0032 498/887 184 0032 51/222 144
  marc.vermeulen@vzw-ok.be

  Autor