V petici se říká, že Znečištění ovzduší dosahuje v Praze enormních hodnot a lékaři bijí na poplach. Příčinou je především automobilová doprava. Podle odborníků může zamoření vzduchu výrazně snižovat městská zeleň, ale v Praze se místo rozšiřování parků často kácejí zdravé stromy a zelené plochy ustupují tlaku stavebních firem.
    Více na:
    http://www.osnoviny.cz/arnika-zverejnila-petici-za-zachranu-prazske-zelene
    http://arnika.org/tz.shtml?x=2125211