Webové stránky Folklorního sdružení přinesly zprávu o konání 39. konference Evropské asociace turistických klubů (EATK) , a to ve dnech 25. – 28. září 2008 v Blansku.

    EATK sdružuje 52 turistických klubů z 27 zemí Evropy. Konference se zúčastnili delegáti ze 42 klubů.
    Na programu bylo především plánování dalšího rozvoje evropské turistiky, zejména s ohledem na právo volného vstupu do přírody a na budování a údržbu evropských dálkových turistických tras, a plánování hlavních celoevropských turistických akcí do roku 2011. Více viz
    http://www.folklornisdruzeni.cz/39-konference-evropske-asociace-turistickych-klubu-v-blansku