Dům dětí a mládeže Šumná uzavřel v uplynulém období smlouvu o spolupráci s KONTEM BARIÉRY „Nadace Charty 77“. Podle smlouvy DDM zajistí každoročně ze svých celostátních výtvarných soutěží „Ahoj z prázdnin“, „Vánoční malování“ a „Kniha a já“ výběr výtvarných prací pro ilustraci stolních kalendářů vydávaných k charitativním účelům.

    Tyto kalendáře se prodávají celostátně a výtěžek z prodeje je určen na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti.

    První kalendář vyšel již pro rok 2008, nyní je v prodeji kalendář pro rok 2009. Kalendáře lze zakoupit v přímém prodeji nebo si je mohou zájemci prohlédnout a následně objednat na
    http://www.kontobariery.cz/projekty/kalendare

    Soubor výtvarných prací, které byly použity k přípravě kalendáře pro rok 2009 byl také obsahem výstavy, která proběhla v minulých týdnech v Domě umění ve Znojmě.

    Autor