Management sociálních služeb

  Termín konání: 15. 1. 2009
  Lektor: Jiří Horecký, B.A. et B.A. (Hons)
  Obsah: Kurz vám pomůže získat znalosti o managementu sociálních služeb, systému financování sociálních služeb, organizace práce a stanovení strategických a operativních cílů, sestavit marketingový plán Vaší organizace, implementovat ho do strategického plánu a definovat důležité prvky corporate identity ve vaší organizaci.
  Odkaz na další informace o kurzu:

  http://www.neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
  temata-kurzu/vsechny-kurzy/3872.html

  Autor