Zprava doleva: hosté Setkání 2008 PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. a Ing. Petr Mach, Ph.D.; vlevo předseda České rady dětí a mládeže Aleš SedláčekPro podporu především malých nestátních neziskových organizací (NNO), které svými myšlenkami a cíli – byť zdánlivě drobnými – spojují a stmelují své členy a příznivce, se vyslovila socioložka Jiřina Šiklová na výročním Setkání 2008, uspořádaném 12. prosince Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) . V sále Konírna v Nostickém paláci měla spolu s Petrem Machem z Centra pro ekonomiku a politiku hlavní proslovy ke zhruba šesti desítkám zástupců členských sdružení ČRDM. Vystoupení obou hostů Setkání, moderovaná náčelníkem Asociace TOM Tomášem Novotným, byla zaměřena právě na problematiku neziskového sektoru v naší zemi.

  Socioložka Jiřina Šiklová hovoří na výročním Setkání 2008 k zástupcům členských sdružení České rady dětí a mládeže.„Osobně bych podporovala tyto malé organizace, protože odtamtud roste totiž občan – občan, který má pocit: Já mohu něco dokázat,“ vysvětlila socioložka. Podle ní mají spolky smysl i v případě, že třeba ani neuspějí v záležitosti, již podle svého předsevzetí hájí. Jako příklad uvedla skupinu lidi angažujících se proti kácení stromů ve městě nebo stavbě garáží vedle školy. „Dali se dohromady a vědí o sobě; kdyby se něco dalšího dělo (proti jejich vůli), oni se zase dají dohromady,“ vysvětlila jeden přínosů činnosti NNO Jiřina Šiklová. V historickém exkurzu pak poukázala na spolkové kořeny naší státnosti; pozornost věnovala také významu „neziskovek“ i politických stran na rozvoj občanské společnosti a demokracie.

  crdmTradici spolkové práce s dětmi a mládeží připomněl předseda ČRDM Aleš Sedláček. Dodal, že těmto spolkům se nicméně dlouhodobě nedaří navázat na sebe přízeň většinové populace i po stránce finanční a oslovit případné dárce. „Proto jsme tolik zranitelní a proto jsme tak závislí na státu. A proto se tedy svazujeme i nadále a snažíme se, aby nás bylo slyšet, abychom tu naši činnost mohli vykonávat, aspoň na té úrovni jako doposud,“ shrnul situaci Aleš Sedláček.

  Účastníci výroční akce ČRDM v sále Konírna v Nostickém paláciPetr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku se ve svém vystoupení zaměřil mimo jiné na ekonomickou stránku dobrovolnictví.„Čím více se angažuje stát, tím méně jsou lidé ochotni přispívat sami, dobrovolně,“ míní Petr Mach. Petr Mach z CEPu (stojící), socioložka Jiřina Šiklová a náčelník Asociace TOM Tomáš NovotnýZastává názor, že občanská společnost má samozřejmě „existovat a kvést“, nicméně cestu k jejímu rozvoji vidí především ve zrušení dotací ruku v ruce se snížením daní a především odbouráváním přemíry nejrůznějších regulací. Petr Mach určitou dobu svého dosavadního života působil ve skautském oddíle a později i ve sdružení Mladých konzervativců. Jak po vystoupení Jiřiny Šiklové, tak Petra Macha se v sále Konírna Nostického paláce rozpoutala zajímavá diskuze. Účastníci Setkání hostům pokládali dotazy, jimiž je vybízeli k zamyšlení se nad různými úhly pohledu na problematiku neziskových organizací. Jejich názory také porovnávali s vlastními zkušenostmi, poznatky a postřehy ze současné praxe.

  Na Setkání 2008 prezentoval projekt ČRDM Na programu Setkání 2008 byla také prezentace projektu ČRDM Nás se to týká, který představil jeho vedoucí Jiří Zajíc, a to včetně návrhu Kodexu chování pro prevenci sexuálního násilí ve sdruženích pracující s dětmi a mládeží. Projekt čerpá ze zkušeností z Bavorska a předpokládá mj., že v jednotlivých dětských organizacích se vyškolí koordinátoři a koordinátorky prevence sexuálního násilí na akcích sdružení dětí a mládeže. Ze strany dobrovolníků a vedoucích mládežnických spolků má jít o dlouhodobou systematickou činnost konzultovanou s odborníky. Projekt Nás se to týká myslí i na preventivní programy pro děti a dospívající. „Sami pokládáme tu skutečnost, že vůbec může docházet k sexuálnímu zneužívání dětí a mládeže, za pošlapávání našeho poslání; je to v naprostém rozporu s tím, co děláme,“ zdůraznil Jiří Zajíc. Na prezentaci projektu v Nostickém paláci navázal později v prostorách ČRDM tematický seminář, v pořadí již třetí, tentokrát za účasti německých kolegů.

  Posledním bodem programu byla prezentace projektu Energy Truck firmy E.ON. Jeho prostřednictvím firma E.ON Česká republika s. r. o. nabízí sdružením speciálně upravený kamion sloužící jednak jako pojízdná „učebna“ environmentální výchovy, a jednak jako improvizované zastřešené podium.

  Setkání náleží k tradičním akcím České rady dětí a mládeže; koná se zpravidla v adventním čase a mívá pracovně-společenský ráz.