Podrobnosti se dočtete a fotky si můžrte prohlédnout na webových stránkách Domu dětí a mládeže, a to na adrese:

    http://sis.znojmo.cz/ddmsumna

    Autor