Andělskou slavnost pořádá sdružení Letní dům pro děti z Dětského domova v Krompachu každý rok (foto 2007) V pátek 5. prosince dopoledne se na Krompach začaly snášet sněhové vločky, a tak byla pravá Mikulášská atmosféra. To už byly letnědomní přípravy slavnosti v plném proudu a do Mikuláše zbývalo už jen několik hodin.
  Mikuláš samo sebou nechodil sám! Na jeho cestě po dětských pokojíčcích ho provázeli laskaví andělé a čertovské zlobidlo. A to se ví, že někteří vítali Mikuláše s čertem s nadšením a jiní s brekem. Děti měly připravené básničky a písničky, za které je Mikuláš a andělé náležitě odměnili. Na ty zlobivější čekal čert s pokáráním. Ale nakonec to všechno dopadlo dobře – čerta poslali na chodbu a děti dostaly balíčky plné dobrot.

  Andělskou slavnost pořádá sdružení Letní dům pro děti z Dětského domova v Krompachu každý rok (foto 2007)A pak přišel na řadu křest kalendáře při slavnostním zahájení. Kalendář Letního domu křtil Jiří společně s autorkou kreseb – Emou. Teď už všichni vědí, jak je Ema šikovná a kde si její kalendář na rok 2009 mohou koupit.
  Andělská slavnost se konala ve dnech 5.-7. prosince 2008 v obci a v Dětském domově v Krompachu.

  Na Emu navázalo „cool“ představení malých streetdance tanečníků a milé zpívání. Vše zakončil parádní ohňostroj odrážející se ve vodní nádrži Krompachu. To už nechyběli ani místní. Sobotním odpolednem vtipně provázel Petr Vacek. Představil divadelní hru Beruščina detektivní kancelář Malého Vinohradského divadla. Nadšené děti pomáhaly Berušce hledat zloděje křídel žluťáska. A co myslíte, našly se? Inu, našly. To jen cvrček Pastelka si je chtěl vyzkoušet…A po „divadélku“ se před kostelem Čtrnácti svatých pomocníků v Krompachu sešli opravdoví andělé! Jejich krátké venkovní zpívání doplnilo a ozdobilo koncert početného sboru Lusatia consort. Šlo o Irské Vánoce. A nechyběl ani tradiční vánoční příběh a slavnostní výzdoba. Nejen nástroje byly z toho všeho úplně mimo…

  Andělská slavnost 2007A teď rychle zpět do dětského domova! Začíná Andělský večer! Představte si, že andělé stihli během toho všeho nazdobit jídelnu tak, že byla k nerozeznání! Čekala nás totiž andělská hostina a to není jen tak! Pod pohádkově modrým „nebem“ se procházeli andílci a andělé a ochutnávali z andělsky prostřených stolů. Bylo slyšet vánoční koledy s doprovodem a přátelské ševelení.

  logo sdružení Letní důmProgram byl obohacen o další vystoupení – o „masox“ Emy a Divadlo Radar, uskupení Ty-já-tr a jejich představení: Pohádky do kapsy. Nejdřív se jedl perníček, potom se objevila pružná Karkulka s nafukovacím břichem vlka, nechyběl veselý Budulínek, princezna na hrášku, ani zvířecí pochod v pohádce Jak šlo vejce na vandr. Nebylo pochyb, že dětem, tetám i panu farářovi se pohádky líbily.
  A potom, co andílci ochutnali čokoládu, co tekla proudem, byl už pomalu čas jít na kutě a pošetřit si síly na zítra…

  Andělská slavnost 2007V neděli to vypuklo nanovo! Tentokrát se tvořilo jak o život – zdobily se perníčky, vypalovalo se do dřeva, zpívaly se romské písničky (romane gil´a), vznikala vánoční přáníčka, barevné svícínky a lampióny. Ty starší měli jinou zábavu – probírali se fotkami a lepili si je do svých alb.A tak na nedělní polední odpočinek odcházely děti s polevou na perníčky kolem pusy a s albem fotek a lampióny v náručí.
  Myslíme, že se letošní andělský „slet“ moc vydařil. Tak šťastné a veselé všem!

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autor