Cílem první výpravy členů Ekoklubu Chaloupky se staly Pálavské vrchy.Patnáct studentů z asi třicetičlenného nově vzniklého Ekoklubu Chaloupek vyrazilo na svoji první akci, a to do Mikulova a do CHKO Pálava. Víkend byl částečně odborný (botanicko-geologická exkurze do NPR Děvín), částečně pracovní (údržba a dosazení lipové aleje na silnici Mikulov-Klentnice) a částečně adrenalinový (návštěva plazivek v Turoldu). Členy ekoklubu jsou především studenti Jihlavského Farmeka a dále žáci z třebíčského, havlíčkobrodského a chotěbořského gymnázia. Klub je ale otevřen nejen pro středoškoláky, ale pro všechny, které zajímá ochrana přírody a životního prostředí, především na Vysočině.

    Co nás ještě letos čeká?
    Chůze ve svažitém terénu si občas vyžádá malou přestávku.Den Země má být ve znamení hmyzu, který budeme chystat pro veřejnost; plánujeme výpravu do jeskyní Moravského krasu, akce na pomoc přírodě v okolí Chaloupek (mezinárodní Kosení 2009), Hexagon, tábor, kde si zkusíme nejrůznější adrenalinové aktivity, Evoluci – odborné soustředění ve spolupráci s Karlovou univerzitou, ekologickou olympiádu pro SŠ z Vysočiny na téma Voda v krajině a zimní akční víkendovku.

    Co můžeme svým členům nabídnout?
    PálavaExkurze do přírodně cenných území na Vysočině i po celé ČR, zahraniční exkurze, besedy s odborníky, prázdninovou letní školu, mezinárodní workcampy, rukodělné víkendy, získání řady praktických znalostí z ochrany přírody, praktickou péči o chráněná území, pomoc se SOČ, půjčování odborné literatury, zajištění stáží v zahraničí a brigád.
    Zájemci najdou potřebné informace na webu www.chaloupky.cz/ekoklub a nebo na e-mailu ekoklub@chaloupky.cz.