Pionýr Podle oficiálního data zrodu by už opravdu mohl. I přestože má někdo historii a kořeny Pionýra za složité, počátek je jasně dán. Datum 24. dubna 1949 s sebou nese označení Den vzniku Pionýrské organizace Junáka.

  Dnes si samozřejmě uvědomujeme, že to tehdy nebyla jednoduchá doba, že s sebou nesla i mnoho trestuhodného. Stejně tak ovšem víme, že je třeba připomínat si minulost (v horším i lepším) a poučit se z ní, abychom měli i budoucnost.

  A ačkoli je dnes v módě odmítat vše mezi lety 1948 a 1989, v Pionýru nevyléváme vaničku i s dítětem. Napříč všemi těmi roky, stále bylo i na co navazovat. Jak v padesátých letech nebo za normalizace – vždy byly pionýrské oddíly, cílem jejichž práce byla zajímavá a kvalitní činnost s dětmi. Je důležité na to nezapomínat a zároveň s poučením z chyb cítit i hrdost na vše dobré, co naši předchůdci dokázali.

  Jak je řečeno výše, kořeny Pionýra jsou spletité, a proto je i více výročí, která si připomínáme.

  Vloni uplynulo 40 let od února roku 1968, kdy se Pionýr zcela osamostatnil, i když to bylo jen na dva roky. Za tu dobu ale stihl zahájit spolupráci s dalšími sdruženími dětí a mládeže, postavit se proti okupaci v srpnu 1968 prostřednictvím takzvané Služby vlasti i vytvořit řadu zájmových oddílů pracujících nezávisle na školách. Normalizace bohužel přišla příliš rychle a její důsledky přinesly nejen zánik svébytné organizace, ale dopadly i na řadu představitelů Pionýra. Někteří museli v lepším případě jen opustit funkce ve sdružení, v horším byli postiženi existenčně na dlouhá desetiletí.

  Příští rok přijde na řadu další kulaté výročí, Pionýr oslaví 20 let od obnovení činnosti jako nezávislá demokratická organizace. Toto rozhodnutí padlo v lednu roku 1990…

  Takže – i když pionýrské hnutí u nás má již více než šest křížků a připomíná si oficiální 60. výročí vzniku – obnovený Pionýr je mladík v plné síle. Má desetitisíce členů, stovky oddílů a klubů po celé republice, pořádá akce pro členy i pro veřejnost, má statut organizace uznané státem pro práci s dětmi a mládeží, propracovaný vnitřní systém vzdělávání svých vedoucích či mnoho praktických projektů. A na odpočinek, tím méně důchod, se rozhodně nechystá.

  Z mnoha akcí připomínáme jen tu nejbližší – v sobotu 25. dubna se v Ústí nad Labem koná Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti tanců, kam přijedou dvě stovky soutěžích z celé republiky.

  Viz také: http://www.pionyr.cz/index.php?page=inc&inc=html/do1990.html

  http://www.pionyr.cz