Časopis Zámeček, který vydává o.s. Duha Zámeček pro dětské domovyČasopis Zámeček, který vydává havířovské občanské sdružení Duha Zámeček pro všechny dětské domovy v České republice, získal certifikát TOP RATED v prestižní celorepublikové soutěži firemních tiskovin Zlatý středník. Cílem časopisu je přinést dětem do zařízení náhradní výchovy nejen radost a zábavu, ale především informace o dětských právech, kontakt s okolním světem a nabídku aktivit, do kterých se mohou kluci a holky zapojit. Zámeček zároveň dává příležitost talentovaným dětem – více než polovinu obsahu časopisu vytváří dětská redakce.

    „Je to obrovské ocenění práce všech dobrovolníků, kteří se na projektu podílejí. Soutěže se totiž zúčastnily hlavně časopisy připravované profesionálními redaktory a grafiky, u nás se přitom na tvorbě každého čísla podílejí dobrovolníci a děti,“ řekl zástupce šéfredaktora Miloš Nguyen, dnes student vysoké školy, který sám vyrostl v dětském domově a do Zámečku začal přispívat ve čtrnácti letech.

    Hlavní náplň jednotlivých čísel tvoří reportáže z akcí domovů, tipy na zajímavé akce a vlastní tvorba dětí v podobě jejich básniček a příběhů. Téma vydání určují aktuální ankety, které se v poslední době zaměřily například na porovnání systému vycházek v různých DD, zkoumaly názory dětí na kamerové systémy v jejich zařízeních a zjišťovaly, jaký mají děti v domovech přístup k internetu. Časopis má také svou internetovou verzi na adrese www.zamecek.net.

    Originální je také vícezdrojový způsob financování projektu. Na vydávání Zámečku totiž kromě ministerstva školství a soukromých dárců přispívá také široká škála nadací – Nadace ČEZ, Nadace Terezy Maxové, Nadační fond manželů Klausových, Nadační fond Educa a Nadace OKD. Jednotlivé nadace i další neziskové organizace také na stránkách časopisu představují své projekty, do kterých se mohou děti z domovů zapojit.

    Ocenění Zlatý středník získal časopis pro dětské domovy Zámeček Soutěž Zlatý středník pravidelně organizuje občanské sdružení PR Klub ve spolupráci s organizacemi a asociacemi, které působí v oblasti propagace a reklamy. O cenném úspěchu Zámečku svědčí i následující statistiky: Nejvíce přihlášených časopisů bylo letos v kategoriích Nejlepší interní časopis, Nejlepší výroční zpráva a Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry – právě sem patří i Zámeček. Prestižní certifikát Top Rated byl udělen pouze čtyřiceti procentům publikací.