Z 12. cyklistického putování skautů „Hledejme cesty“ na trase Plzeň - Regensburg (2008 - foto archiv odd. Poutníci stř. Ichthys Plzeň) Téměř stovka českých a německých skautů, ale i zájemců z neskautské veřejnosti, pojede ve dnech 7. – 10. května společně na kole z Plzně do Řezna. Tuto téměř 200 kilometrů dlouhou trasu spojující dvě partnerská města zdolají skauti již potřinácté. Hlavním cílem akce s názvem Hledejme cesty – Verbindung (Er)fahren není jen zlepšení fyzické kondice účastníků, ale hlavně navazování kontaktů s našimi sousedy, výměna zkušeností a odstraňovaní bariér ve vzájemné komunikaci.

  Z 12. cyklistického putování skautů „Hledejme cesty“ na trase Plzeň - Regensburg (2008 - foto archiv odd. Poutníci stř. Ichthys Plzeň) Akci pořádají skauti z plzeňského skautského střediska ICHTHYS a němečtí Skauti svatého Jiří z Řezna. Začínat se bude ve čtvrtek 7. května, kdy přijedou do Plzně účastníci z Německa. Pátek a sobota bude věnována společné cestě na kolech z Plzně do Řezna. Čistá doba jízdy by měla být okolo 9,5 hodin. V pátek ráno účastníci vyrazí z areálu ZČU na Borech směrem na Dobřany, Merklín a Kdyni, aby večer dorazili do Furth im Wald a osvěžili se v bazénu. Cyklojízda pak bude v sobotu pokračovat malebným údolím říčky Řezné do Řezna, kde čeští účastníci přespí v hostitelských rodinách. V neděli dopoledne je pro všechny připraven německou stranou pestrý program. Poté akce končí a čeští účastníci se vrací autobusem zpět do Plzně.

  Z 12. cyklistického putování skautů „Hledejme cesty“ na trase Plzeň - Regensburg (2008 - foto archiv odd. Poutníci stř. Ichthys Plzeň) „Na této akci je zajímavé, že účastníci přespávají v hostitelských rodinách, což umožňuje blízké setkání Čechů a Němců. Účastníci tak hledají cesty ke vzájemné komunikaci a poznání, dozvídají se, jakým způsobem žijí ti druzí, co je baví a zajímá,“ shrnuje přínos cyklojízdy Václav Fiala, vedoucí akce.logo koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem „Starší skauti navíc získávají cenné zkušenosti s organizováním mezinárodní akce, která je určena nejen skautům, ale i široké veřejnosti,“ doplňuje Václav Fiala.

  První cyklojízda se konala již v roce 1997 a od té doby se každým rokem opakuje. Za třináct let se jí zúčastnilo téměř 1200 účastníků. Letošní ročník akce probíhá s podporou Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň, Česko-německého fondu budoucnosti a města Plzně.


  Junák - svaz skautů a skautek ČR Program:
  čtvrtek 7. 5.
  příjezd německých účastníků a rozdělení do hostitelských rodin
  pátek 8. 5.
  8.15 hod. – odjezd od Západočeské univerzity na Borech
  13.00 hod. – příjezd do Kdyně, oběd
  18.00 hod. – příjezd do Furth im Wald
  19.00 hod. – návštěva bazénu
   logo německých skautů v Řezně sobota 9. 5.
  9.00 hod. – odjezd z Furth im Wald
  13.00 hod. – oběd v Rodingu
  19.00 hod. – příjezd do Řezna a rozdělení do hostitelských rodin
  neděle 10. 5.
  ráno – program připravený německými účastníky
  odpoledne – příjezd českých účastníků do Plzně


  V Plzni se skautingu věnuje na 1 300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například o Vánocích roznášejí Betlémské světlo, organizují sbírku KAPKA, Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.