Noc kostelů - kostely, zapojené do akce, poznáte na první pohled Již tento pátek 29. května okolo šesté večer se rozezní zvony kostelů v Brně, Plzni a dalších místech na přivítání návštěvníků Noci kostelů. V centru měst upozorňují na nadcházející akci poutače na kostelech. Do akce se zapojilo 35 kostelů, nejvíc je jich v Brně, Brněnské diecézi a v Plzni.
  V zapojených kostelech a modlitebnách i na dalších místech se chystá pro návštěvníky zajímavý doprovodný program Noci kostelů. Jsou připraveny koncerty, diskuse, výtvarné dílny i modlitby. A někde i milé pohoštění.
  Program v jednotlivých kostelích najdete na adrese: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kostely

  Noc kostelů, 29. května 2009 Noc kostelů pořádá šest křesťanských církví – katolíci, baptisté, evangelíci, pravoslavní, členové Církve bratrské a Církve československé husitské.
  Akce k nám přišla z Rakouska, kde ji věřící spontánně uspořádali poprvé v roce 2005. Loni při ní 500 kostelů v Rakousku navštívilo 270.000 lidí. Akce se pořádá i v Německu.

  „Asi to znáte: když se člověk sám nebo se svými blízkými vydá na noční toulky městem nebo krajinou, tak se někdy tiše po čase dostaví jakýsi klid, soulad, smíření. Kolem je noc, ale uvnitř převládne jas. Tento stav nočního putování nabízí pak jiné vnímání věcí, než jak je prožíváme v poklusu uspěchaného dne.
  I Noc kostelů 2009, na kterou vás velmi srdečně zveme, může být časem lehkosti, otevřenosti duše a vlídné moudrosti: pod staletými klenbami, na vlnách meditativní hudby, před tajemnými obrazy významných postav dějin, ve vánku předčítané biblické zvěsti, v rozhovoru o prostých i velmi hlubokých věcech – zde všude můžeme nacházet sami sebe i své blízké v jiných překvapujících souvislostech a dostávat se tak za obzor každodenního porozumění světu. Jestli právě toto Noc kostelů chce nabídnout, pak je to dobře, protože takových příležitostí – zdá se – není dnes až zas tak mnoho.

  Noc kostelů - kostely, zapojené do akce, poznáte na první pohled Chrámovou pozdně květnovou nocí budeme procházet s rozsvícenou loučí biblické moudrosti: „Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce“ (Žl 74,16). Text pochází z knihy Žalmů, odkazuje tedy někam až do let 950 před Kristem. I přes tuto vzdálenost v čase Žalmy zůstaly nadčasovými písněmi a modlitbami starého Izraele, mluví nám z duše i dnes. Autor výše uvedeného textu prozrazuje své niterné osobní přesvědčení, že není v životě sám a že jeho kroky – ať prochází světlem radosti nebo temnotami starostí a smutků – doprovází Někdo, v kom on má pevnou oporu.
  Noc kostelů - kostely, zapojené do akce, poznáte na první pohled Naše kostely, modlitebny a kaple, které můžeme o této Noci kostelů navštívit, jsou zhmotněným vyjádřením onoho biblického přesvědčení až do našich časů: tyto domy modlitby přece vystavěli a v nich se živě stále setkávají lidé, kteří objevují – tehdy i dnes – ve víře v Boha zdroj osobní vitality a smysl vlastního života, vědomí, že nikdy nejsou sami,“ říká Mgr. Petr Nešpor, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze.

  A pokud se právě ve vašem kraji nikde letos Noc kostelů nekoná, nic není ztraceno. Vaše farnost se může zapojit příště – vždyť je to u nás letos poprvé.

  Autor