Odhalení rakousko-českého monumentu s tématem „Hranice“, na němž spolupracovali čeští studenti - kameníci, v Raabsu Naši mladí kameníci se zapojili do velmi zajímavé akce. Tři žáci druhého ročníku Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou vycestovali na konci ledna do rakouského Schremsu, aby se zde v kamenické škole zapojili do tvorby rakousko-českého monumentu s tématem „Hranice“. Jedná se o monument navržený kamenickým mistrem panem Norbertem Happlem. Znázorňuje dvě figury, které strhávají hraniční závoru a u jejich nohou je most spojující obě strany.
  V lednu na tomto monumentu společně pracovali rakouští a čeští žáci – kameníci v dílně odborné školy ve Schremsu na jednotlivých dílech žulového mostku a hlavách soch. V průběhu května pak bylo dílo dokončeno a instalováno v Raabsu v prostoru parkoviště pod hradem. Celá akce probíhala v rámci Dolnorakouské zemské výstavy.

  Rakousko-český monument „Hranice“ v Raabsu znázorňuje dvě figury, které strhávají hraniční závoru; u nohou mají most, spojující obě strany V sobotu 30. 5. 2009 byl monument za účasti autorů a tvůrců u příležitosti Dolnorakouské zemské výstavy 2009 slavnostně odhalen.
  Této slavnosti se účastnili kromě organizátora Norberta Happla, ředitelky odborné školy ve Schremsu Dipl. Päd. Gertrude Marek a ředitele Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou Ing. Jindřicha Vodičky také starosta Raabsu Mag. Rudolf Mayer, zástupci sponzorujících organizací a samozřejmě tvůrci monumentu.

  Po slavnostních projevech byl monument svými tvůrci a řediteli obou škol odhalen a vysvěcen farářem Josefem Seidlem. Všechny zúčastněné překvapila velikost – vždyť na výšku dosahuje rozměru 5 metrů a 36 centimetrů.
  I přes nepříznivé počasí, chlad a déšť byla tato akce důstojná a velmi působivá a znamenala další krok v česko-rakouské příhraniční spolupráci. Jak řekl Ing. J. Vodička: „Je dobře, že naši žáci zde reprezentují šikovnost a kamenickou tradici řemeslníků Vysočiny, pro kterou byla kameničina vždy typická. Jsem rád, že i mladí lidé pokračují v této tradici“.

  www.vossvetla.cz