Z „Knihy k dětským právům“, jejíž stránky malovaly děti na Bambiriádě 2009 v Praze pod patronací Národního parlamentu dětí a mládeže V letošním roce tvořil Národní parlament dětí a mládeže (NPDM) na pražské Bambiriádě „u Anděla“ další část Knihy k dětským právům. Ve stanu NPDM děti mohly namalovat obrázek k této tématice. Kreslily děti malé i velké. Všechny obrázky tvoří knihu o 343 stranách. Považujeme to za velký úspěch, protože počasí Bambiriádě v Praze příliš nepřálo.

  Z „Knihy k dětským právům“, jejíž stránky malovaly děti na Bambiriádě 2009 v Praze pod patronací Národního parlamentu dětí a mládeže Nejčastěji děti malovaly právo na rodinu, kamarády a vzdělání. Velmi oblíbené bylo také právo na zvířátko. Všechny obrázky jsou jedinečné a moc hezké. Věříme, že touto aktivitou jsme přispěli k většímu povědomí dětí o Úmluvě o právech dítěte. Obrázky z knihy budou nafoceny a zveřejněny na internetu. Děkujeme všem dětem, které se zapojily!

  Z „Knihy k dětským právům“, jejíž stránky malovaly děti na Bambiriádě 2009 v Praze pod patronací Národního parlamentu dětí a mládeže Obrázek do knihy nám namaloval i vítěz druhého ročníku SuperStar Zbyněk Drda. Zbyněk umělecky ztvárnil právo na jídlo. Poté nám na pódiu zazpíval se svou kapelou.

  Z „Knihy k dětským právům“, jejíž stránky malovaly děti na Bambiriádě 2009 v Praze pod patronací Národního parlamentu dětí a mládeže I minulý rok na Bambiriádě vznikla Kniha k dětským právům, která má 368 stran, tedy o 25 stran více než kniha letošní.

  Obrázky z loňské Knihy k dětským právům byly použity do Malé publikace o Úmluvě o právech dítěte „Mami, tati, znáš má práva?“ kterou za přispění MŠMT vydala Česká rada dětí a mládeže, autorkou je vedoucí programu Participace a předsedkyně Duhy Participace Jana Votavová. crdmDále se autorsky podíleli Jindřiška Rousová a Mgr. Jiří Zajíc.
  Zájemci si mohou o publikaci napsat na votavova(at)participace.cz, nebo si ji vyzvednout v Ústřední kanceláři Duhy, Senovážné nám. 24, Praha 1.

  Bambiriádu v roce 2009 pořádá už pojedenácté Česká rada dětí a mládeže

  Publikaci je možno si stáhnout ve formátu PDF zde: http://www.crdm.cz/download/publikace/mami-tati-prava-web.pdf

   

  Autoři