Z květnového setkání pionýrských „poselstev krále Jiřího“ V úterý 30. 6. 2009 skončilo české předsednictví v Radě EU a spolu s ním i dlouhodobá hra pro dětské kolektivy Poselstvo krále Jiřího. V půlroce, kdy se hodně hovořilo o současnosti evropské integrace, se sdružení Pionýr touto hrou snažilo připomenout, že proces sjednocování Evropy má kromě současnosti i dávnou minulost a zrovna u nás na ni můžeme být hrdí.
  Skupinky dětí s vedoucími, zvané poselstva, se při hře vydaly na pomyslnou cestu Evropou – po stopách skutečného poselstva, které v roce 1465 vyslal král Jiří z Poděbrad s cílem vytvořit mírové společenství. Naši poslové navštěvovali královské dvory tehdejších států a jako správní vlastenci šířili dobré jméno českého království. Jejich cílem bylo získat si náklonnost a spojenectví všech panovníků a naplnit tak, i když o mnoho set let později, představu Jiřího z Poděbrad. Při tom se dozvídali více nejen o historii, ale i o současnosti Evropy, o dění v ní a o Evropské unii.

  Z květnového setkání pionýrských „poselstev krále Jiřího“ - členové poselstev museli zvládnout různé dovednosti Hra byla otevřena všem zájemcům, takže se jí účastnily jak pionýrské oddíly, tak například školní kluby a další kolektivy. Celkem se na cestu vydalo 43 poselstev. Čekaly je ale mnohé nástrahy a nelehké úkoly, takže do úplného cíle dorazilo jen šest nejodvážnějších a nejodhodlanějších z nich.
  Z květnového setkání pionýrských „poselstev krále Jiřího“ - členové poselstev museli zvládnout různé dovednosti Našli se i tací odvážlivci, kteří se chtěli zapojit na vlastní pěst. Pro ně souběžně probíhala soutěž Evropan, v níž soutěžící prokazovali především svoje vědomosti o Evropě – o jednotlivých zemích, historii i evropské integraci. Podobně byla zaměřena i soutěž na Českém rozhlase 2 – Praha, která probíhala po celou dobu hry (a českého předsednictví) a byla určena všem dětským posluchačům.

  Pionýr Hra Poselstvo krále Jiřího dospěla ke konci, ti nejlepší a nejvytrvalejší účastníci byli odměněni. Věříme ale, že to hlavní, co děti získaly, je spousta zážitků a vědomostí, které jim hra dala a které se jim mohou hodit i v budoucnosti. Vyzkoušely nejen svoje schopnosti, ale zjistily, že Češi se v Evropě neztratí i že různé kultury mohou tvořit společenství – v duchu motta EU „Jednotná v rozmanitosti“.

  Fotografie jsou ze setkání poselstev v květnu 2009.

  www.pionyr.cz